Single Daily
af

Rasmus Meyer

Skolelov strider 
måske mod EU-regler

Undervisningsministeriet i Kiel forklarer, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig ikke kan få tilskud til elever med bopæl i Danmark. Det skyldes delstatens skolelov, men den kan være i strid med EUs regler om den fri bevægelighed. Skoleforeningen og Regionskontoret vil nu have en afklaring.
Undervisningsministeriet i Kiel forklarer, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig ikke kan få tilskud til elever med bopæl i Danmark. Det skyldes delstatens skolelov, men den kan være i strid med EUs regler om den fri bevægelighed. Skoleforeningen og Regionskontoret vil nu have en afklaring.

Det pressede boligmarked i Flensborg og omegn betyder, at flere familier overvejer et huskøb på den danske side af grænsen.

For familier med børn er det forbundet med overvejelser om, hvor deres børn skal gå i skole.

Det kan nemt blive en kattepine, særligt når børnene ønsker at fortsætte på en skole i Flensborg – også efter at familien har taget springet over på den anden side af grænsen.

Når familier flytter til Danmark, kan de som udgangspunkt ikke fortsætte deres skolegang i de danske skoler i Sydslesvig. Der undersøges nu, om det er i strid med EUs regler om fri bevægelighed. Arkivfoto: Martin Ziemer

Den situation står Katrin Lass og Casper Schack i. De arbejder begge i Flensborg, men da de ikke kunne finde et hus syd for grænsen, købte de bolig i Bov.

Deres datter går på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg, og hun ønsker ikke at skifte skole og dermed forlade sine klassekammerater.

Det sagde Skoleforeningen i første omgang nej til, fordi myndighederne i Slesvig-Holsten ikke giver tilskud til elever med bopæl i udlandet. Det bekræfter undervisningsministeriet i Kiel.

I strid med EU-regler

Slesvig-Holstens skolelov kan på det område være i strid med EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Reglerne går blandt andet ud på, at arbejdstagere har ret til at arbejde i en anden medlemsstat, og at de samt deres familiemedlemmer har ret til at blive behandlet på lige fod med statsborgere i denne medlemsstat.

Det vil sige, at personer med bopæl i Danmark og arbejde i Slesvig-Holsten ikke må behandles anderledes end andre arbejdstagere. Det gælder også sociale ydelser, og der understreges, at børn fra »mobile arbejdstagere« heller ikke må forskelsbehandles.

Behov for afklaring

Skoleforeningen og Regionskontoret i Padborg vil nu have en grundlæggende afklaring af reglerne, og derfor har de forleden henvendt sig til undervisningsministeriet i Kiel.

Peter Hansen, leder af Regionskontoret, vurderer, at både de offentlige skoler og de såkaldte erstatningsskoler bør kunne optage pendlernes børn på lige fod.

Han håber, at der snart kommer en afklaring. Det samme gør Skoleforeningen, der nu har givet Katrin Lass og Casper Schacks datter lov til at fortsætte på Gustav Johannsen-Skolen – dog uden, at Skoleforeningen på nuværende tidspunkt får offentligt tilskud til hendes skolegang i Flensborg.

Læs mere i tirsdagsavisen

kommentar
deling del

Skriv et svar