Single Daily
af

Thomas Schumann

Skoleforeningen tager 
fat på EUs nye dataregler

Et udvalg i Skoleforeningen arbejder på nye samtykkeerklæringer, som skal sørge for, at der ikke sker brud på EUs nye persondataforordninger.
Et udvalg i Skoleforeningen arbejder på nye samtykkeerklæringer, som skal sørge for, at der ikke sker brud på EUs nye persondataforordninger.

Den nye europæiske dataforordning – også kendt under forkortelsen GDPR – har fået virksomheder, foreninger og organisationer til at kigge deres dataregler igennem.

Det gælder også Dansk Skoleforening for Sydslesvig. I en ekstraordinær rundskrivelse til Skoleforeningens institutioner skriver direktør Lars Kofoed-Jensen, at der er nedsat et udvalg, som kigger på de udfordringer, som de nye forordninger fører med sig.

– Udvalget har repræsentanter fra Skolekontoret, Dagtilbudskontoret, IT Kontoret, kommunikationsmedarbejdere, Driftsrådet og Personalekontoret. Hele processen ledsages af en ekstern datasikkerhedsrådgiver, skriver Lars Kofoed-Jensen i rundskrivelsen.

En af de store udfordringer for Skoleforeningen bliver at gennemse de samtykkeerklæringer, som forældrene underskriver.

– Udvalget ser samtykkeerklæringerne igennem, katalogiserer og kategoriserer dem og analyserer dem i henhold til relevans. Alene denne proces er meget omfangsrigt og kræver en meget tæt afstemning med Skoleforeningens mange forskellige afdelinger og institutioner, står der i rundskrivelsen.

Samtykkeerklæring

Udvalget arbejder på at lave en ny samtykkeerklæring, som skal deles op i »en obligatorisk erklæring, som skal bruges i hele Skoleforeningen og en fakultativ erklæring, som skal tilgodese de individuelle behov institutioner har.«

Skoleforeningens IT-chef, Leif Olaf Truelsen-Knigge, fortæller, at Skoleforeningen også har gang i andre tiltag.

– Udover dette har vi forskellige forklarende foranstaltninger, hvor ledere og medarbejdere bliver informeret om persondataforordningen, og hvad der skal tages højde for. Vi dokumenterer de forskellige procedurer, der forarbejder persondata og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes. Der udarbejdes retningslinjer og vejledninger til medarbejderne for at give dem tryghed i omgang med de mange data, de arbejder med til daglig, siger Leif-Olaf Truelsen-Knigge. Hvis der sker brud på de nye dataforordninger, kan det få juridiske konsekvenser.

– Skoleforeningen skal i forhold til overtrædelser af Persondataforordningen regne med de samme konsekvenser som andre foreninger og virksomheder i Europa. Det starter med at overtrædelser af alvorlig art skal anmeldes, så undersøges og i sidste ende offentliggøres. Der må også regnes med bøder af større omfang, skriver Leif-Olaf Truelsen-Knigge.

kommentar
deling del

Skriv et svar