Single Daily
af

Kasper Skovse

Skoleforeningen riskerer snart at løbe tør for penge

Kun ti millioner ud af Skoleforeningens egenkapital på 64 millioner euro er tilgængelige. Resten er bundet i bygninger. Hvis ikke der spares eller findes nye indtægter, løber Skoleforeningen tør for penge om fem-seks år.
Kun ti millioner ud af Skoleforeningens egenkapital på 64 millioner euro er tilgængelige. Resten er bundet i bygninger. Hvis ikke der spares eller findes nye indtægter, løber Skoleforeningen tør for penge om fem-seks år.

Skoleforeningen har en bogført egenkapital på 64 millioner euro.

I den igangværende debat om skolelukninger spørger mange, hvorfor Skoleforeningen med så stor en egenkapital ikke bare kører med underskud i et stykke tid, så der er arbejdsro, mens der findes alternativer til skolelukninger og eventuelt laves overenskomster med lærerne?

Det korte svar er, at det har Skoleforeningen ikke råd til.

Skolerne er afskrevet

Det lange svar: På papiret har Skoleforeningen 64 millioner euro i egenkapital, men 54 millioner euro er »ikke-tilgængelig« egenkapital, primært fordi beløbet er bundet i bygninger.

Forklaringen er, at Skoleforeningen råder over hundreder af bygninger. Eksempelvis består skoler oftest ikke af en enkelt, men af flere bygninger med fag- og undervisningslokaler, idrætshal og ofte også pedelbolig, redskabsskure med mere. Bygninger mister langsomt værdi med årene, efterhånden som de bliver ældre og bliver slidt ned, så rent regnskabsmæssigt afskrives en bygning to procent hvert år til en bogført værdi på nul euro efter 50 år.

En stor del af Skoleforeningens bygninger blev bygget i 1950erne, da mindretallet voksede eksplosivt fra 2800 registrerede dansksindede under Anden Verdenskrig til cirka 75.000 i efterkrigstiden. Det krævede nye skoler.

I dag er der 43 danske skoler i Sydslesvig, hvoraf mange har bygninger fra 1950-1960erne, der fortsat er i brug. De er gennem årene moderniseret, eksempelvis med nyt tag og ny indretning, men regnskabsteknisk er bygninger fra 1950-1960erne nu afskrevet, så de på papiret ingen værdi har.

Da bygningerne bevisligt eksisterer og er i brug, har Skoleforeningen helt efter alle gældende regler takseret værdien af de mange bygninger til 54 millioner euro og »opskrevet« foreningens egenkapital tilsvarende, men værdien er ikke-tilgængelig, da den er bundet i bygninger og ikke kan bruges til at optage lån.

Økonomien er presset

Så af den bogførte egenkapital på 64 millioner euro er der kun en tilgængelig egenkapital på ti millioner euro. Samtidig ville Skoleforeningens likviditet, de penge, aktier og tilgodehavender der kan bruges, hvis der kom en regning i morgen, kun være på 2.065.756 euro ved udgangen af 2018. Så Skoleforeningen har mange bygninger, men det økonomiske spillerum er lavt.

Skoleforeningen havde i 2017 et underskud på 584.000 euro, som i 2018 steg til et underskud på 1.470.000 euro. Underskuddet vokser igen i 2019, og årsresultatet ventes ifølge Moos-Bjerres analyserapport at nå et minus på cirka 3,5 millioner euro i 2020, hvis der ikke sker tilpasninger. Rapporten konkluderer, at »hvis ikke økonomien forbedres gennem stigende indtægter eller faldende udgifter, vil den årlige ubalance fortsætte og det akkumulerede underskud og dermed træk på egenkapitalen stige med summen af hvert års underskud.«

Eller oversat til ikke-konsulentsprog: Skoleforeningen risikerer at løbe tør for penge om fem-seks år.

kommentar
deling del

Skriv et svar