Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Skal vi spille »Federball«?

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at en ung gut fra nord for Kongeåen skulle ende med at få en central rolle i det dansk-tyske samarbejde.

Men allerede som spæd blev Henrik Becker-Christensen nærmest podet med dansk-tyske relationer. Det fortalte en veloplagt og glad generalkonsul tirsdag eftermiddag i repræsentationslokalerne i Haus B lige ved siden af landdagen i Kiel.

Se en video fra ceremonien her

Becker-Christensen er vokset op i et lægehjem i Vejle. Hvert år frem til 1963 tilbragte familien 14 dages sommerferie på Mommark Færgekro på Als. Også enkelte tyske familier var blandt turisterne. Om kommunikationen med jævnaldrende tyske børn fik den purunge Henrik at vide, at han bare skulle sige »nicht verstehen«. Men jævnaldrende børn fandt også hinanden på tværs af sprog og kulturelle barrierer i 50erne, lod Becker-Christensen forstå.

– Jeg synes, det var utilfredstillende, så jeg fandt ud af, hvordan man på tysk spurgte, om vi skulle spille badminton sammen. Dermed var fjerbolden givet op til et mere givende samvær med tyske børn i de sommerferier, indviede den snart forhenværende generalkonsul med smil på læben forsamlingen i.

Relationen til det tyske hang ved og gav sig blandt andet udslag i, at den første 500 sider tykke lærebog på historie-studiet i Aarhus i 1969 var på tysk med den inciterende titel »Römischer Staat und Staatsgedanke«. Og fra 1976 med ansættelsen på det daværende institut for grænseregionsforskning var en livslang karriere også med det tyske lagt. Siden 1998 så som den hidtil længst siddende danske generalkonsul i Flensborg. Og iøvrigt den eneste fuldtidsprofessionelle diplomat i hele Slesvig-Holsten.

Becker-Christensen takkede explicit også den helt nye ministerpræsident Daniel Günther for mange gode personlige samtaler både i Kiel og Flensborg i de forløbne år. Dernæst skitserede generalkonsulen, hvordan Danmarks forhold til Slesvig-Holsten har udviklet sig markant igennem hans »regeringstid«. Hvor der fra ministerierne i København førhen stort set udelukkende var fokus på at dyrke kontakterne til regeringsapparatet på forbundsplan i Bonn og siden Berlin, er der i dag også et betydeligt fokus på Kiel. Det skyldes ifølge Becker-Christensen de to afgørende grundpiller i den dansk-tyske mindretalspolitik. Dels fritagelsen for spærregrænsen på fem procent for mindretallet ved delstatsvalg. Samt ligestillingen af de danske skolers elevtilskud fra tysk side med de offentlige tyske skoler.

- Før som nu kræver det fremtrædende personligheder, som sætter sig i spidsen for nære forbindelser mellem stater, kulturer og især imellem mennesker. Som etablerer kontakter, Som sikrer, at en samtaletråd ikke stopper. Som agerer som garanter for venskabet mellem vore lande. Der som brobyggere og kommunikatorer sørger for, at denne udveksling sker igen og igen. Mennesker som Dem, herr professor Becker-Christensen. Og for det vil vi gerne hædre Dem i dag. Således motiverede Daniel Günther den første person i 2017 og den blot tredje dansker, der tirsdag modtog Slesvig-Holstens særlige fortjenstmedalje. (Foto: Tim Riediger)

– Før som nu kræver det fremtrædende personligheder, som sætter sig i spidsen for nære forbindelser mellem stater, kulturer og især imellem mennesker. Som etablerer kontakter, Som sikrer, at en samtaletråd ikke stopper. Som agerer som garanter for venskabet mellem vore lande. Der som brobyggere og kommunikatorer sørger for, at denne udveksling sker igen og igen. Mennesker som Dem, herr professor Becker-Christensen. Og for det vil vi gerne hædre Dem i dag. Således motiverede Daniel Günther den første person i 2017 og den blot tredje dansker, der tirsdag modtog Slesvig-Holstens særlige fortjenstmedalje. (Foto: Tim Riediger)

Derudover en lang række andre forhold, hvor Slesvig-Holstens betydning er gået op for centraladministrationen og Folketinget i København. Ikke mindst Femernbæltforbindelsen har ifølge generalkonsulen skabt nyt momentum mellem København og Kiel.

– Det var (daværende, red.) ministerpræsident Peter Harry Carstensen, der fik overbevist Angela Merkel, så hun kunne overbevise sin trafikminister om fordelene ved den faste forbindelse mellem Lolland og Femern, noterede Becker-Christensen. Siden er det danske fokus også blevet stærkt øget i forhold til flaskehalsene på den udskiftningsmodne Rader Hochbrücke på A7 ved Rendsborg, Kielerkanalens betydning for dansk søfart samt den bedagede jernbanestrækning også ved Rendsborg.

Selv kongefamilien har opdaget Slesvig-Holsten. Hvor den førhen normalt ikke deltog i begivenheder på delstats-niveau, så sker det i dag nærmest hvert år, sagde generalkonsulen.

– Men vi har også lært, at når det gælder nationale spørgsmål, så må man aldrig sætte sig med hænderne i skødet og sige: Det var det. Det grænseoverskridende samarbejde er en fortløbende proces, der til stadighed kræver en aktiv indsats. Det gælder i øvrigt også begge mindretal i grænselandet, der har behov for aktiv understøttelse – og fra begge sider – for at kunne virke som brobyggere, lød det fra Becker-Christensen.

Han understregede, at han modtog ordenen på vegne af alle på generalkonsulatet i Flensborg.

– Jeg betragter denne orden som en anerkendelse af den indsats, som generalkonsulatet i Flensborg har ydet i min tid. Og dermed også, selvom hun ikke er ansat, for det bidrag, min kone i mange henseender har ydet, sluttede Henrik Becker-Christensen.

Ministerpræsident Daniel Günther giver Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein til Generalkonsul Henrik Becker-Christensen. (Foto: Tim Riediger)

Ministerpræsident Daniel Günther giver Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein til Generalkonsul Henrik Becker-Christensen. (Foto: Tim Riediger)

 

kommentar
deling del

Skriv et svar