Single Daily
af

Thomas Schumann

Lennart Adam

Simone Lange: EU smider Flensborg ud af Interreg-samarbejde

Nye tilpasninger i Interreg-midlerne kan fra 2020 afskære Flensborg i at få del i støtten, mens Harreslev kommune fortsat kan være med. Syddansk Universitet og projekter omkring Femern-Bælt risikerer også at blive forbigået.
Nye tilpasninger i Interreg-midlerne kan fra 2020 afskære Flensborg i at få del i støtten, mens Harreslev kommune fortsat kan være med. Syddansk Universitet og projekter omkring Femern-Bælt risikerer også at blive forbigået.

EU-kommissionen har siden slutningen af maj arbejdet på at formulere, hvordan EU fra 2020 skal uddele Interreg-midler og dermed binde de europæiske lande tættere sammen.

Men det forslag, som indtil videre bliver drøftet i Bruxelles, »vil definitivt skade samarbejdet«, advarer Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD).

– Grundlæggende vil EU-kommissionen beskære Interreg-midlerne med 10 procent, hvilket i sig selv er en stor fejl, indleder Simone Lange.

Men måske endnu værre er den nye tilpasning af Interreg-regionerne, som overborgmesteren anser for yderst betænkelig.

– EU siger, at A-programmerne kun skal gå til de kommuner, som ligger direkte op ad grænsen. Så ville Flensborg ryge ud. Harreslev ligger ved grænsen, men det gør Flensborg ikke. Selv hvis man vælger at sige, at Flensborg bliver inddraget 50 procent, er det ikke tilstrækkeligt. Vi spiller en afgørende rolle og burde ikke være underordnet i det grænseoverskridende samarbejde, forklarer Simone Lange.

Fra EU-Kommissionens forslag:

»I tidsrummet 2021-2027 bliver der tildelt 9,5 milliarder euro fra den europæiske fond for regionaludvikling til Interreg-programmer. Disse skal i højere grad være rettet mod landegrænser mellem medlemslande, hvor der findes en intensiv udveksling. Interreg-investeringer skal understøtte et tættere institutionelt samarbejde og bidrage til opbygningen af fælles tjenesteydelser i almenvellets interesse.«

Hun inviterer alle partnere i det nuværende Interreg-samarbejde til en rundbordsdiskussion i Flensborg til september, så de kan udarbejde en fælles meningstilkendegivelse overfor EU-kommissionen. Samtidig glæder det overborgmesteren, at den slesvig-holstenske europaminister Sabine Sütterlin Waack også vil arbejde for at bevare interreg-samarbejdet i dets nuværende form.

En pressetalsmand for EU-kommissionen understreger, at der stadig kun er tale om et forslag fra EU-kommissionens side.

– Det passer, at midlerne samlet set bliver færre. Hvordan de midler i sidste ende bliver fordelt, bestemmer imidlertid de enkelte stater. Samtlige projekter bliver altså ikke nødvendigvis beskåret, forklarer pressetalsmanden.

EU-kommissionens forslag til hvordan Interreg-samarbejdet skal se ud efter 2020, kan sætte en stopper for en række dansk-tyske projekter. Det frygter politikere på begge sider af grænsen. Arkivfoto: Sebastian Iwersen

EU-kommissionens forslag til hvordan Interreg-samarbejdet skal se ud efter 2020, kan sætte en stopper for en række dansk-tyske projekter. Det frygter politikere på begge sider af grænsen. Arkivfoto: Sebastian Iwersen

Politikere og erhvervsfolk vil presse EU til at bevare Interreg-programmer

Det kan også gå udover Syddansk Universitet og sammensmeltningen af Femern-bælt regionen, hvis EU-kommissionens forslag bliver gennemført, advarer politikere og erhvervsfolk.

– Det betyder, at Sjælland og Fyn måske skal med i nogle helt andre puljer. Måske noget sammen med Estland og Finland. Det er helt surrealistisk for mig, forklarer medlem af det dansk-tyske Interreg-udvalg Preben Jensen (V) fra Region Syddanmark.

Han tilføjer:

– For os er der en latent fare for, at vores universitet på Fyn (Syddansk Universitet, red.) bliver koblet af samarbejdet, selvom de har en afdeling i Sønderjylland.

Preben Jensen forklarer, at man i Region Syddanmark overvejer at tage til Bruxelles og tale med EU-kommissionen og danske politikere om sagen. Endnu længere østpå er der også andre projekter på spil.

– Vi skal have EU-kommissionen til at acceptere, at byggeriet ved Femern-bælt er så fremskredent, at det er at regne for en landegrænse, forklarer medlem af Interreg-udvalget Freddy Blak (S) fra Region Sjælland.

Det er ikke Femern-forbindelsen som er i fare, men alle de projekter udenom, som skal binde kommuner og virksomheder tættere sammen henover bæltet.

I alt er der 675 millioner kroner i den nuværende pulje.

– Det gavner almindelige mennesker. De skal fandme komme til at mærke suset heroppe fra, siger Freddy Blak.

Han har selv arbejdet i Bruxelles og han tror, at kommissionen er »lydhør for at vi kommer med nogle fornuftige argumenter«. Administrerende direktør i den erhvervsdrivende fond Femern-Belt Development, Stig Rømer, beskriver EU-kommissionens forslag som en »vanvittig dårlig ide«.

– Vi er ved at opbygge en helt ny europæisk grænseregion, som netop aldrig har været forbundet. Hvis det skal lykkes for os, så er det afhængig af EU-midler, fortæller Stig Rømer og tilføjer:

– Det vil være et kæmpe tilbageslag og nogle af projekterne vil ikke kunne lade sig gøre. Det er besynderligt, at EU, som støtter Femern-forbindelsen med et anseeligt milliard-beløb, ikke samtidig vil støtte en sammensmeltning af grænseregionen.

Også Stig Rømer har tænkt sig at tage til Bruxelles for at overbevise EU-politikerne om at bevare den nuværende ordning.

kommentar
deling del

Skriv et svar