Single Daily
af

Rasmus Meyer

Sidste chance for Fælleslandboforeningen

To fonde dropper tilskuddet til Fælleslandboforeningen, men holder døren på klem. Ny bestyrelse og ny kurs kan betyde, at der igen kommer tilskud.
To fonde dropper tilskuddet til Fælleslandboforeningen, men holder døren på klem. Ny bestyrelse og ny kurs kan betyde, at der igen kommer tilskud.

Bestyrelserne i Røhsmindefonden og Grænseforeningen e.V. holdt tirsdag aften begge møder, hvor det blev besluttet at droppe tilskuddet til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Det gælder for 2019, og der er tale om et beløb på 25.000 henholdsvis 57.000 euro. Pengene stammer fra testamentariske gaver.

Gert Wiencke, formand for Grænseforeningen e.V., forklarer, at foreningen på nuværende tidspunkt ikke længere kan støtte Fælleslandboforeningen.

– Under de nuværende omstændigheder har vi besluttet at stille tilskuddet til landboforeningen i bero, forklarer Gert Wiencke.

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen i Danmark, der står for Røhsmindefonden, tilføjer, at tilskud fra testamenter kan betragtes som en slags offentlige midler.

– Og når det offentlige vurderer, at der ikke er orden på sagerne, så kan vi ikke længere give tilskud, siger Jens Andresen.

Begge formænd pointerer, at beslutningen ikke er endegyldig.

Grænseforeningens generalsekretær, Jens Andresen, udelukker ikke, at Fælleslandboforeningen igen kan opnå støtte. Arkivfoto: Tim Riediger

Grænseforeningens generalsekretær, Jens Andresen, udelukker ikke, at Fælleslandboforeningen igen kan opnå støtte. Arkivfoto: Tim Riediger

Dør åben

Gert Wiencke og Jens Andresen forklarer, at tilskuddene kun er stillet i bero.

– Fælleslandboforeningen holder generalforsamling i maj. De har meddelt, at der på det tidspunkt formentlig kommer en ny bestyrelse og et ny kurs for fremtiden. Vi vil efterfølgende godt gå i dialog med foreningen, siger Jens Andresen.

Begge formænd forklarer, at det efter generalforsamlingen vil blive vurderet, om landboforeningen igen kan modtage støtten.

Ingen bank

Grænseforeningen e.V. har endnu ikke besluttet, hvad der sker, hvis Fælleslandboforeningen efter generalforsamlingen stadig ikke lever op til forventningerne.

– Vi er en almennyttig forening. Det vil sige, at vi ikke kan fungere som bank. Pengene skal bruges, forklarer Gert Wiencke.

Ifølge testamentet skal pengene, der primært kommer fra forpagtningen af et jordareal, bruges til »landbofagligt arbejde«, men formanden forklarer samtidig, at tilskuddet også kan gå til andre almennyttige formål i mindretallet.

– Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvad tilskuddet ellers kan blive brugt til, forklarer han.

Hvis pengene ikke bruges, risikerer Grænseforeningen e.V. at miste status som almennyttig forening.

– Det er vi ikke interesseret i, men vi har i alt tre år til at finde en løsning, forklarer Gert Wiencke.

Han tilføjer, at der endnu ikke er sat en fast tidsramme, men understreger også, at man i Grænseforeningen e.V. ønsker klarhed hurtigst muligt.

kommentar
deling del

Skriv et svar