Single Daily
af

redaktionen

SFO vokser og mangler plads

Hver dag skal alle børnene være ude i mindst en halv time for at skabe mere plads inde. Skolefritidsordningen på Oksevejens Skole er hårdt presset. Børnetallet vokser hvert år, men kvadratmeterne er få.
Hver dag skal alle børnene være ude i mindst en halv time for at skabe mere plads inde. Skolefritidsordningen på Oksevejens Skole er hårdt presset. Børnetallet vokser hvert år, men kvadratmeterne er få.

Af Annelise Mølvig

Børnene går ind gennem kælderen. Her er indrettet en lille garderobe, hvor de 71 børn kan hænge deres tøj og sætte deres sko. Skoletaskerne er der ikke plads til, dem skal de stille i skolens aula, hvor de kan hente dem, når de skal hjem.

Kim Oliver Olsen, der er pædagog og den daglige leder af skolefritidsordningen (SFO), viser rundt. I et af rummene er to pædagoger ved at sætte en stor hjørnesofa op.

– Det var tidligere vores spiserum, men nu har vi arrangeret det sådan, at børnene kan spise i et lokale på skolen, så vi får mere plads her i SFOen, siger han.

I et hjørne leger en håndfuld børn med lego, inde i et lille rum sidder fire piger og maler, andre leger ude i skolegården. Der er også mulighed for at lave lektier i lektierummet ovre på skolen.

Annika, Juna, Ronja og Mie maler akvarel. De kalder det et venskabsværk. Det er sjovt at gå i SFO, fordi der er mange ting, man kan lave, siger Juna og oplyser, at nogle gange er der også SFO-aktiviteter på skolen. De får god mad, er pigerne enige om og oplyser, at der i dag er ægle og vandmelon som eftermiddagssnack. Fotos: Tim Riediger
Kim Oliver Olsen er daglig leder af SFOen på Oksevejens Skole. Han så gerne, at sydslesvigske SFOer og fritidshjem blev lagt sammen under en institution, men siger også: Hovedsagen er, at vi alle er en del af mindretallet og opretholder det danske sprog og de danske traditioner.
I et hjørne af fællesrummet står kasserne med lego. Bygger børnene noget over flere dage, kan det stå i et skab, så de kan tage det frem og bygge videre på det.
Pladsen i SFOen er så trang, at der ikke er palds til børnenes tasker. Derfor skal de stille dem i gangen foran gymnastiksalen, inden de går over i SFOen.

Efter rundvisningen sætter Kim Oliver Olsen sig på en bænk i skolegården og fortæller mere om SFOen.

– Vi har ikke så mange pædagoger, som de har på fritidshjemmene, men vi har også kun åbent fire timer om dagen, og så er det langt billigere at få sit barn passet her i forhold til på et fritidshjem, siger han og fortæller, at børnene ud over at tegne, male, spille spil og lege udenfor om sommeren også kan komme i Freibad Weiche om fredagen.

Mandag og onsdag eftermiddag kan de booke sig til musiklokalet, hvor de kan spille med en pædagog.

– Vi har også en aftale om, at vi må bruge Jugendtreff Weiches skaterramper, siger Kim Oliver Olsen og fortæller, at i juni havde SFOen de olympiske lege som tema, og det betød, at børnene hver dag kan prøve en ny aktivitet. I dag har de spillet frisbe-golf.

Læs hele artiklen i torsdagsudgaven af Flensborg Avis eller se mere her.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar