Single Daily
af

Jens Nygaard

Seks spor på motorvejen kommer – med tiden

Den dansk-tyske trafikkommission holdt møde på Schackenborg Slot sammen med to ministre.
Den dansk-tyske trafikkommission holdt møde på Schackenborg Slot sammen med to ministre.

– Det ville jo være ulogisk at bygge en bro over Kieler-Kanalen med seks spor, hvis vi ikke også havde til hensigt at udbygge resten af motorvej A7 i delstaten til at være seks-sporet.

Sådan lød det fra den slesvig-holstenske trafikminister, Bernd Buchholz (FDP), efter at der fredag eftermiddag havde været møde i den dansk-tyske trafikkommission på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Mødet havde foruden de faste medlemmer besøg af hele to ministre. Foruden den slesvig-holstenske af slagsen deltog også den danske trafikminister Ole Birk Olesen (LA).

Som bekendt er den slesvig-holstenske del af A7 ved at blive udbygget med et spor mere i hver retning på strækningen mellem Neumünster og Hamborg. Og Bernd Buchholz er sikker på, at den resterende del op til den danske grænse også vil blive udbygget – en gang med tiden.

– Det er et projekt, som endnu ikke er med i den tyske stats trafikplan – men det kommer, sagde ministeren efter mødet.

Hærvejsmotorvej

Under mødet blev også de danske planer om den såkaldte Hærvejsmotorvej diskuteret. Blandt andet blev de nyeste trafiktællinger fremlagt, og de gør det tydeligt, at den planlagte motorvej op gennem den midterste del af Jylland er nødvendig.

– Det vil i givet fald også have betydning for trafikken på B5 ude vestpå, sagde Bernd Buchholz.

Ole Birk Olesen udtrykte den danske glæde over, at det på tysk side er blevet besluttet at lave den nye bro over Kieler-Kanalen med seks spor.

– Det var et stort ønske også fra dansk side, så nu er der jo grænser for, hvad vi mere kan kræve, sagde han spøgende efter mødet i Møgeltønder.

I det hele taget blev de mange punkter, som kommissionen har opridset – og hvor handling er påkrævet – gennemgået for at se på deres status.

– Og så talte vi også om et muligt forsøg med selvkørende biler tværs over grænsen, fortalte Ole Birk Olesen.

Han betonede, at der endnu ikke er tale om et konkret projekt – men muligheden blev drøftet. Desuden blev det diskuteret, at den danske side måske også skal inddrages i de slesvig-holstenske generelle planer for udviklingen af havne og logistik.

Begge ministre kom med glæde til mødet i Møgeltønder, der egentlig var planlagt til at skulle afvikles meget tidligere. Men først skulle landdagsvalget i Slesvig-Holsten afvikles, en ny regering skulle dannes, og så blev et møde sidste efterår udsat.

– Man skal huske på, at trafikprojekter bliver endnu bedre, hvis dem på den anden side af grænsen også inddrages. Så det er et meget vigtigt samarbejde, sagde Ole Birk Olesen.

Hans kollega fra Kiel var enig:

– Det er meget vigtigt, at vi tidligt involverer hinanden, sagde Bernd Buchholz.

To ministre var mødt op til mødet i trafikkommissionen: Danske Ole Birk Olesen (LA), til venstre, og den slesvig-holstenske Bernd Buchholz (FDP).

To ministre var mødt op til mødet i trafikkommissionen: Danske Ole Birk Olesen (LA), til venstre, og den slesvig-holstenske Bernd Buchholz (FDP).
(Foto: Tim Riediger)

kommentar
deling del

Skriv et svar