Single Daily
af

Kasper Skovse

SdUs underskud 
steg med 300.000 euro

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) kom ud af 2019 med et underskud på i alt 469.923 euro mod et underskud på cirka 145.000 euro i 2018.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) kom ud af 2019 med et underskud på i alt 469.923 euro mod et underskud på cirka 145.000 euro i 2018.

Flensborg. SdUs økonomichef Hauke Müller fremlagde tirsdag regnskabet for 2019, der viser et stort og stigende underskud på 469.923 euro.

Da afskrivningerne for 2019 udgør 219.000 euro af det samlede underskud, falder SdUs driftslikviditet med 250.000 euro, og resultatet udhuler SdUs egenkapital fra 4,2 millioner til 3,7 millioner euro. SdU har en omsætning på cirka 12 millioner euro.

Hauke Müller pegede på flere årsager til, at underskuddet vokser, selv om større søgning til SdUs børne- og ungdomshuse har bidraget med voksende kontingentindtægter.

Lejrskole- og kursuscenteret Christianslyst figurerede eksempelvis for sidste gang med røde tal i regnskabet. Skoleforeningen har fra årsskiftet overtaget drift og ansvar for Christianslyst fra SdU, hvor indtægterne i 2019 blev mere end opvejet af udgifter til personale, vedligehold og daglig drift.

En anden udgiftspost var knap 41.084 euro, der blev brugt forgæves på arkitekter og advokater som optakt til at renovere træningshallen i Slesvig, hvor A.P. Møller Fonden valgte alligevel ikke at støtte projektet.

Hauke Müller pegede også på ekstraordinære omkostninger ved til- og ombygningerne på Engelsby (207.000 euro) og Sortevejs (350.000 euro) børne- og ungdomshuse, hvor nye krav til brandsikkerhed, branddøre og afvanding har kostet dyrt.

Styrelsesmedlemmerne spurgte, om omkostninger kunne have været forudset og budgettet tilrettet. Hvortil Hauke Müller svarede, at det ikke altid er til at forudse, hvornår der dukker ekstraomkostninger op i en forening med 11 børne- og ungdomshuse og institutioner, som aktivitetshuse og idrætsanlæg.

– Hver gang vi rører ved en eksisterende bygning, skal hele bygningen godkendes påny. I Engelsby inddrog vi eksempelvis pedelboligen, men så skulle resten af bygningen også tjekkes og godkendes, hvilket igen forårsagede indirekte og uforudsete omkostninger, sagde Hauke Müller.

– Det viste sig, at afvandingen af den fem år gamle kunstgræsplæne skal opfylde nye krav. Nu skal der bygges nyt afløb for 100.000 euro, eller også kan vi risikere, at vi ikke må bruge plænen.

Andre udgifter såsom det voksende gab mellem lønningerne og tilskuddet fra Danmark kan godt forudses, men det påvirker stadig budgettet negativt, og de samlede lønudgifter steg fra 2018 til 2019 med 343.000 euro.

– Vi reducerede samme år de skyldige udgifter til feriedage og overtimer med 100.000 euro, men vi kommer stadig ud med stort underskud, siger Hauke Müller.

kommentar
deling del

Skriv et svar