Single Daily
af

Thomas Schumann

SdUs mulige exit fra Samrådet blokerer for beslutninger

Efter et møde i Samrådets formandsgruppe siger formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, at der ikke kan træffes beslutninger, før det står klart, om Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) forbliver i Samrådet.
Efter et møde i Samrådets formandsgruppe siger formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, at der ikke kan træffes beslutninger, før det står klart, om Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) forbliver i Samrådet.

Det er ikke blevet overhørt, at styrelsesmedlem i Sydsles-vigs danske Ungdomsforeninger (SdU), Ronny Grünewald, luftede tanken om, at SdU burde trække sig ud af Samrådet.

Fredag mødtes Samrådets formænd til et lukket møde for at diskutere en mulig strukturanalyse af det danske mindretal.

De kom ikke frem til en konklusion – først og fremmest fordi formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udo Jessen, var forhindret i at deltage. Men samtidig lod usikkerheden om SdUs fremtid også til at blokere for beslutningerne.

– Samrådet er meget afhængigt af, hvad SdU beslutter sig for. Hvis de vil forlade samrådet, så har vi ingen samarbejdsaftale mere, og så må vi tage det ud fra den situation. Så længe det er uklart, så kan vi ikke tage nogle beslutninger, siger formand for Sydslesvigsk Vælgerforening, Flemming Meyer.

Haster ikke med beslutning

Han tilføjer, at det ikke haster med en beslutning, før det står klart, hvad SdU har tænkt sig at stille op.

Samrådets formand, Christian Jürgensen, peger på konsekvenserne af et exit fra SdU

– Så falder jo en vigtig samarbejdspartner fra, og så hænger Samrådet ikke mere sammen, som det gjorde tidligere. Så må vi finde på noget nyt, siger Christian Jürgensen.

Sydslesvigsk Forenings (SSF) formand, Jon Hardon Hansen, havde forud for formandsmødet bebudet, at de skulle drøfte at invitere sydslesvigeren Anne Ernst til en snak om, hvordan man skruer en strukturanalyse sammen. Hun har tidligere arbejdet for konsulentfirmaet McKinsey.

Her kom formændene heller ikke nærmere en konklusion, men Flemming Meyer siger, at SSF alene sagtens kan invitere Anne Ernst.

Kredsen af formænd mødes igen den 11. juni, hvor de vil genoptage strukturdebatten. Det kommer til at ske forud for mødet i Samrådet den 28. juni.

Det var fredag ikke muligt at få en kommentar fra SdUs formand, Kirstin Asmussen.

kommentar
deling del

Skriv et svar