Single Daily
af

redaktionen

Sanering på B200 fortsætter

Flensborg. Vejmyndigheden i Slesvig-Holsten (LBV.SH) meddeler i en pressemeddelelse, at der fra den 3. august igen vil være vejarbejde på B200 på strækningen mellem Duburg-tilkørslen og op til Wassersleben (afkørsel Hotel des Nordens). Samtidig bliver de tilstødende til- og frakørsler og rastepladser fornyet. Der kan opstå gener for den daglige trafik.

Arbejdet forventes at vare indtil midten af september. I den periode spærres begge spor i nordgående retning mod Danmark, og trafikken vil via Duburg-afkørslen blive ledt over i den modsatte kørebane, hvor hastigheden i begge retninger vil blive reduceret til max. 60.

I fagsproget kaldes denne løsning en “to plus nul-løsning”, der især på stærkt trafikerede strækninger har vist sin værdi. Trafikken kan fortsat køre i begge retninger, men samtidig er vejarbejderne beskyttet af autoværnet i midten.

Det vil bortset fra enkelte dage være muligt at benytte afkørslerne Duburg og til grænsebutikken Calle. Hvornår afkørslerne må afspærres, afhænger af vejret og af, hvordan arbejdet skrider frem. De præcise datoer blive blive offentliggjort løbende.

Afkørslerne Klues og Wassersleben samt rastepladsen Wassersleben vil være spærret fra den 3. august til midten af september. Trafikanterne bedes i stedet at benytte afkørslen Duburg. Fra grænsebutikken Calle vil trafikken igen fungere normalt.

kommentar
deling del

Skriv et svar