Single Daily
af

Thomas Schumann

Samrådsformænd bakker op om Mindretallenes Hus

Skoleforeningens ­formand Udo Jessen var fortrøstningsfuld efter SSFs møde med Samrådets formænd ­fredag. Men endnu er der mange møder, som skal overstås, før det står klart, om der er et enigt mindretal bag Mindretallenes Hus.
Skoleforeningens ­formand Udo Jessen var fortrøstningsfuld efter SSFs møde med Samrådets formænd ­fredag. Men endnu er der mange møder, som skal overstås, før det står klart, om der er et enigt mindretal bag Mindretallenes Hus.

Sydslesvigsk Forenings (SSF) formand Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen har mange møder i disse dage med nogenlunde samme overskrift; Status på Mindretallenes Hus. Tirsdag den 9. januar skal de to til samtale med kulturminister Mette Bock (LA) i København. Senere på måneden lægger SSF op til et ekstraordinært samrådsmøde, og omkring den 18. januar må Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen endnu engang tage turen til Sjælland for med Sydslesvigudvalget at drøfte den kritik, som nogle af udvalgets medlemmer har rettet mod Mindretallenes Hus.

Fredag skulle de to imidlertid ikke rejse længere end til SSFs eget generalsekretariat i Flensborghus, da de holdt orienteringsmøde med Samrådets formænd.

Skoleforeningen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydsles­vigs danske Ungdomsforeninger (SdU) – har ad flere omgange luftet deres bekymringer om Mindretallenes Hus. Senest, kort før jul, skrev de i et brev til Sydslesvigudvalget, at de blandt andet kræver et særskilt regnskab for projektet, så de kan vide sig sikre på, at Mindretallenes Hus ikke tager penge fra sydslesvigbevillingen. Dog bakker de tre foreninger op om visionen.

Mindretallenes Hus

På mødet fredag blev det klart, at alle Samrådets formænd står bag ideen om Mindretallenes Hus.
(Foto: Tim Riediger)

Samme opbakning fik SSF fra alle Samrådets formænd på mødet fredag eftermiddag.

– Jeg synes, der var en god og konstruktiv diskussion om, hvor vi står, og hvor vi skal hen. Der var 100 procent opbakning til ideen; ingen sætter spørgsmålstegn ved den, fortæller Udo Jessen. Han ser fortrøstningsfuldt på det videre forløb.

– SSF har forstået, at de der sololøb, som berører hele mindretallet økonomisk, det er ikke den bedste fremgangsmåde. SSF har taget til sig, at de skal have mandat i Samrådet for at kæmpe på vegne af det danske mindretal, forklarer Udo Jessen.

På mødet kom der ikke andre informationer frem om driften af Mindretallenes Hus end dem, SSF allerede har lagt frem. Nu skal de sydslesvigske foreninger og organisationer have deres egne møder med bestyrelser og bagland for at høre, hvad deres holdning er. Udo Jessen tror ikke, det kan svare sig med et ekstraordinært samrådsmøde i januar om sagen, da der allerede den 12. februar igen er ordinært samrådsmøde. Til den tid vil alle mindretallets foreninger have haft tid til at afgøre, om de er enige i det videre arbejde for Mindretallenes Hus.

kommentar
deling del

Skriv et svar