Single Daily
af

Kasper Skovse

Samlet mindretal beder Danmark åbne grænsen

Det Sydslesvigske Samråd kalder grænselukningen særlig smertelig, fordi det som nationalt mindretal er afskåret fra sit moderland. Enstemmigt samråd beder den danske regering genåbne grænsen.
Det Sydslesvigske Samråd kalder grænselukningen særlig smertelig, fordi det som nationalt mindretal er afskåret fra sit moderland. Enstemmigt samråd beder den danske regering genåbne grænsen.

Flensborg. Grænselukningen i marts forhindrede smittespredning og var derfor nødvendig, men det har haft sociale, kulturelle og økonomiske følger for beboerne i grænselandet, herunder det danske mindretal.

Det skriver det danske mindretals koordinerende organ, Det Sydslesvigske Samråd, i en fælles erklæring, hvor samrådet enstemmigt beder den danske regering og Folketinget om, at man i forbindelse med en gradvis åbning af grænsen tager særligt hensyn til de mange kulturelle og menneskelige bånd, der er i det dansk-tyske grænseland.

– At den dansk-tyske grænse netop blev lukket i 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland, er for os sydslesvigere særlig smerteligt, da vi dermed blev afskåret fra samværet med vores moderland, fortæller samrådet i en fælles udtalelse på vegne af hele mindretallet.

Samrådets otte hovedorganisationer mødtes mandag aften for første gang siden coronapandemien ramte. Rådets første handling var enstemmigt at bede den danske regering genåbne grænserne. Foto: Kasper Skovse

Da coronapandemien ramte, fulgte mindretallets organisationer de danske og tyske myndigheders påbud om at lukke ned for alle aktiviteter.

Det medførte aflysning af hundredvis af genforeningsaktiviteter nord og syd for grænsen, hvilket var et stort tab for det kulturelle samarbejde mellem det danske mindretal og moderlandet. Ikke mindst set i lyset af fejringen af 100-året for grænsedragningen, der skulle have været en glædelig påmindelse om, at det danske mindretal lever og trives lige syd for den dansk-tyske grænse.

– Som nationalt mindretal er vi tæt knyttet til vores moderland, og båndet til Danmark er en afgørende del af det danske arbejde i Sydslesvig, skriver Det Sydslesvigske Samråd.

Samrådet påpeger, at smittetrykket i både Sønderjylland og Sydslesvig lige nu er særligt lavt og ligger under begge nationers nationale gennemsnit. Det vil derfor være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne grænsen.

– Det Sydslesvigske Samråd har forståelse for, at Danmark ikke straks åbner grænsen igen, men lukningen af grænsen allerede haft mange negative følger for vores region. En åbning af grænsen ville være let at kontrollere og et tegn på det gode og særlige forhold mellem Danmark og Tyskland, siger samrådet.

– Det vil også være i pagt med København-Bonn-erklæringen.

kommentar
deling del

Skriv et svar