Single Daily
af

Jens Nygaard

Safepack i Baskerlandet og Berlin

Mindretallenes borgerinitiativ i gang med en stor kampagne i Baskerlandet, hvor potentialet for underskrifter er stort. Man kan nu også skrive under ved den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin.

Bilbao. Sammen med partiet Basque Nationalist Party har mindretalsunionen FUEN med base i Flensborg nu igangsat en kampagne for at samle underskrifter til borgerintiativet Minority Safepack i den spanske del af Baskerlandet.

Der er blevet lanceret en side på baskisk på webstedet minority-safepack.eu, og der er blevet ansat en lokal projektmanager til at lede kampagnen. Den vurderes til at have et stort potentiale, eftersom der bor tre millioner mennesker i Baskerlandet – og de fleste af dem hidrører fra det lokale mindretal.

– Samtidig skal man ikke glemme, at der også er tætte bånd til baskerne på den franske side af grænsen, ligesom baskerne også samarbejder med indbyggerne i Navarra, sagde FUEN-præsident Lorent Vincze, da projektet blev skudt i gang i Baskerlandet.

FUEN-præsidenten fra det ungarske mindretal i Rumænien ved, at mindretallene har travlt. Inden starten af april skal der indsamles en million underskrifter, og derefter vil EU-Kommissionen være tvunget til at komme med initiativer i den retning, som borgerinitiativet tilsigter. Og her drejer det sig altså om mere mindretalsbeskyttelse inden for EU.

Foreløbig er der skønsmæssigt blevet indsamlet omkring 400.000 underskrifter, så der er stadig meget at gøre.

– Lige nu har EU ikke nogen politik inden for dette område – selv om kommissionen er blevet opfordret til at fastlægge en politik flere gange af EU-Parlamentet, sagde Izaskun Bilbao fra det baskiske nationalistparti. Han repræsenterer Baskerlandet i EU-Parlamentet.

Statssekretær Ingbert Liebing, der for øvrigt stammer fra Flensborg, skrev også selv under med sin støtte til mindretallenes borgerinitiativ. (Foto: CDU)

Statssekretær Ingbert Liebing, der for øvrigt stammer fra Flensborg, skrev også selv under med sin støtte til mindretallenes borgerinitiativ. (Foto: CDU)

På sigt håber FUEN også, at der kan laves en højere grad af samarbejde med baskerne, der traditionelt ikke har været meget med i mindretallenes samarbejde og for eksempel ikke er medlem af unionen i Flensborg. Flere af baskernes aviser er dog med i mindretalsavisernes sammenslutning MIDAS.

– Det er meget vigtigt for os, at baskerne er kommet med i borgerinitiativet, sagde Lorant Vincze. Han mener, at baskernes ordning med et meget udbredt selvstyre er en slags mønstereksempel for mange andre i Europa – specielt når det drejer sig om at revitalisere et sprog.

– De store officielle sprog inden for EU skal nok overleve, men de små sprog har brug for al den hjælp, som de kan få, sagde Lorant Vincze. Han mener, at det ikke er nok, at EU anerkender mindretallenes sprog og kulturer – man skal også gå ind og aktivt gøre noget for dem.

Samtidig er det nu blevet muligt at skrive under på borgerinitiativet ved den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin.

– Nationale mindretal beriger vores sproglige og kulturelle arv i Slesvig-Holsten og i hele Europa. Derfor slår vi også i Berlin et slag for borger­initiativet Minority Safepack, sagde statssekretær Ingbert Liebing, da han skrev under.

Man kan følge hans eksempel ved at skrive under i repræsentationens foyer. Desuden kan man gøre det hjemmefra på siden minority-safepack.eu.

kommentar
deling del

Skriv et svar