Single Daily
af

Raning Krueger

Sådan vil forskellige partier udbygge samarbejdet med Danmark

Flensborg Avis har spurgt forskellige partier i Slesvig-Holsten om, hvordan de vil udbygge samarbejdet med Danmark.

Syv partier har svaret. Du kan læse dem under faktaboksen.

Fem spørgsmål til syv partier

  • Flensborg Avis har stillet fem spørgsmål til og fået svar fra syv partier i Slesvig-Holsten.
  • I løbet af fem dage offentliggør vi partiernes svar på spørgsmålene – ét spørgsmål om dagen.
  • Partierne er dem, som for tiden sidder i landdagen, og dem, som opstiller med en vis chance for at opnå mandater.
  • Disse er SPD, Die Grüne, SSW, CDU, FDP, Piraten Partei og Die Linke.
  • AfD er også blevet kontaktet, men de har ikke svaret.

Du kan læse partiernes svar på de andre spørgsmål her:

Syv partier i Slesvig-Holsten kritiserer grænsekontrol

Syv partier kommenterer ligestilling mellem mindretallene og flertalsbefolkningen

Syv partiers bud: Hvordan styrkes den danske grænseregion?

Partier i Slesvig-Holsten svarer på spørgsmål om kommunalreformen

SPD
Et tæt samarbejde med Danmark er vigtigt for os. Det intensive arbejde vil fortsætte på områderne uddannelse, forskning, grænseoverskridende sundhedspleje, arbejdsmarkedet, kultur og turisme.
Det er vigtigt for os, at vi fortsat udvikler vores fælles område socialt, handelsmæssigt og trafikmæssigt, fortsat nedbryder barriererne for grænselandets arbejdsmarked og sprog og får organiseret fælles kriterier for afgangseksaminer og anerkendelse af faglige uddannelser.

Die Grünen
Specielt hvad angår universitetssamarbejdet og transportpolitik eksisterer der mange konkrete samarbejdsprojekter med København. Men derudover vil vi gerne have en større meningsudveksling med danskerne om spørgsmål, som debatteres på meget forskellig vis i vore parlamenter, for eksempel asylpolitik og Den europæiske Unions fremtid. Konkret arbejder vi i samarbejdet for forbedringer for grænsependlerne. Der er ingen forsikring i tilfælde af uarbejdsdygtighed. Her skal der findes en fælles løsning.

SSW
Vi ønsker at oprette et Slesvig-Holsten-kontor i Danmark. Dets opgave skal være at rådgive tilflyttede virksomheder og gøre reklame for erhvervsområdet Slesvig-Holsten som bro til det tyske marked. SSW ønsker også en fælles dansk-tysk politi-taskforce til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Desuden vil vi skabe en dansk-tysk sammenslutning af uddannelsesinstitutionerne, der tilbyder fælles studieforløb og forskning ved institutionerne på begge sider af grænsen. Vi vil fremme attraktive studier uden grænser og styrke det grænseoverskridende samarbejde mellem læreanstalter og erhvervslivet.

CDU
Danmark er for Slesvig-Holsten den vigtigste partner i Østersøområdet og Skandinavien. Derfor vil CDU parallelt med den tysk-danske trafikkommission skabe et gremium, der regelmæssigt mødes for at drøfte alle politiske områder. Partnerskaber mellem byer og kommuner og programmer for udveksling af skoleelever vil have CDUs støtte.

FDP
Danmark er en vigtig og god partner for Slesvig-Holsten. Især når det drejer sig om økonomi og infrastruktur ønsker vi at uddybe samarbejdet med Danmark, da vi har fælles interesser. Vi ønsker, at der ansættes fælles projektkoordinatorer til at fremme centrale trafikprojekter, eksempelvis Femernbælt-forbindelsen eller den for Danmark lige så vigtige sekssporede udvidelse af motorvejsbroen ved Rendsborg (Rader Hochbrücke). Vi vil også skabe et koncept for flyforbindelser, som Danmark skal medvirke i.

Piraten Partei
Samarbejdet med Danmark kunne for eksempel videreudvikles i fælles turistprojekter, der tager hensyn til den fælles kulturarv. Eksempelvis kunne Oksevejen (Hærvejen) udvikles til en historisk betydningsfuld nord-syd-forbindelse med cykelveje og informationstavler.

Die Linke
For at styrke grænseregionen skal de arbejdsretslige og sociale standarder tillempes hinanden. Her har især Slesvig-Holsten brug for forbedringer, hvilket dog vil kunne afhjælpes gennem bedre samarbejde regeringerne imellem. For arbejdstagere, der søger arbejde, skal valgmulighederne indeholde tilnærmelsesvis det samme (det bedste) niveau i lønvilkår og sikkerhed på arbejdspladsen.
Infrastrukturplanlægningen skal ud over regionale aspekter også i første række tage hensyn til miljø- og naturbeskyttelse; hverken grænseregionen omkring Flensborg eller Lolland / Østholsten skal ende som rene »transitzoner«.

kommentar
deling del

Skriv et svar