Single Daily
af

Rasmus Meyer

Så er det afgørelsens time for Mindretallenes Hus

Både i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og i Sydslesvigsk Forening (SSF) har formændene lagt op til, at der snart træffes endelig beslutning om det videre forløb af projektet Mindretallenes Hus. Det sker, efter at SSF har kritiseret tre af mindretalsorganisationerne for at have trukket sig fra udgivelsen af en folder om projektet.
Både i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og i Sydslesvigsk Forening (SSF) har formændene lagt op til, at der snart træffes endelig beslutning om det videre forløb af projektet Mindretallenes Hus. Det sker, efter at SSF har kritiseret tre af mindretalsorganisationerne for at have trukket sig fra udgivelsen af en folder om projektet.

– Vi vil ikke stå i vejen for, at SSF udgiver en folder om projektet Mindretallenes Hus. Det bliver bare uden vores navn på folderen.

Det siger Udo Jessen, formand for Skoleforeningen, efter at SSF i den seneste udgave af foreningens informationsblad Kontakt har kritiseret tre af mindretalsorganisationerne for at blokere for projektet.

De tre organisationer er Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Skoleforeningen.

Udo Jessen understreger, at Skoleforeningens styrelsesmedlemmer på det seneste møde blot traf en beslutning om informationsfolderen.

Men selv om Udo Jessen siger, at Skoleforeningen ikke står i vejen for projektet, er de øvrige mindretalsorganisationer afgørende for projektet. De tyske tilskudsgivere har nemlig signaliseret, at et enigt mindretal skal stå bag projektet.

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen, tolker afslaget på at medvirke til en folder som et symptom på, at nogle organisationer har fået kolde fødder og slet ikke længere vil drøfte sagen. Derfor lægger han nu op til, at SSFs hovedstyrelse tager projektets fremtid op til debat ved et møde tirsdag aften.

– Det er SSFs hovedstyrelse, der træffer beslutningerne. Vi fra forretningsudvalget gør, hvad vi kan, for at skaffe det fornødne informationsgrundlag, så vi tirsdag (i aften) kan drøfte situationen, siger Jon Hardon Hansen.

Udo Jessen understreger, at Skoleforeningens styrelsesmedlemmer på det seneste møde blot traf en beslutning om informationsfolderen. Den endelige beslutning, om hvorvidt Skoleforeningen skal trække sig helt ud af projektet har ikke været på dagsordenen endnu. Men beslutningen bliver snart truffet.

– Jeg kan endnu ikke sige, om det bliver på næste styrelsesmøde, men jeg mener bestemt, at vi skylder SSF, Danmark og ikke mindst mindretallet et svar. Vi tager det op snart, og så kommer der en endelig afklaring, siger Udo Jessen.

kommentar
deling del

Skriv et svar