Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Rotter i Flensborgs bypark

For tiden er der rotter i Stadtpark, Flensborg bypark. Flensborg by regner med, at der er lige så mange rotter i byen som mennesker, men byen mener, at den har styr på problemet.
For tiden er der rotter i Stadtpark, Flensborg bypark. Flensborg by regner med, at der er lige så mange rotter i byen som mennesker, men byen mener, at den har styr på problemet.

Når man først ser en rotte, er der typisk flere af dem.

I Flensborg deles rotterne og menneskene om byen. Normalt går det godt. Rotterne bliver i kloakkerne, og menneskene bliver på gaderne. Men nogle gange kommer rotterne alligevel for tæt på.

For tiden lever en rotteflok for eksempel det søde live i andedammen ved Stadtpark, Flensborgs bypark. Her hvirvler de farlige gnavere rundt mindre end 100 meter fra indgangen til Diako-sygehuset og parkens børnelegeplads. Nogle holder rotter som kæledyr, men de frie rotter kan være en sundhedsfare, da de kan smitte folk med op til 55 forskellige sygdomme. Deriblandt listeria, salmonella og hjernebetændelse.

Hos Flensborg by ved man godt, at der kan være problemer med rotter i områder som Stadtpark. Hvis der er en enkelt rotte her og der, gør man ikke noget ved det, men kommunen laver jævnlig indsatser for at holde styr på problemet.

– For tiden føler vi, at det går meget godt med rotterne. Men de kommer frem i bybilledet en gang imellem, når vi laver arbejde på kloaknettet, eller lignende, siger Flensborgs by­talsmand Clemens Teschendorf.

Vores skrald er guf for rotterne

Rotter er aldrig ønskede i bebyggede områder, men helt at udrydde plagen er simpelthen ikke muligt. Det er der for mange rotter til, og de har det for godt i Flensborg.

– Der er nogle byer, der decideret har en uge, hvor de målrettet udrydder rotter for at gøre noget ved problemet, men det føler vi ikke har været den rigtige løsning i Flensborg, forklarer Clemens Teschendorf.

De store grønne arealer i Stadtpark og i byens andre parker kan være en af grundene til, at der nogle gange kommer for mange rotter i byen. Ikke på grund af de grønne områder selv, men på grund af dem, der bruger dem. Særligt i sommerhalvåret, er det en udfordring at få folk til at rydde op efter sig. Og det kan rotterne være glade for.

– Nu bliver det snart varmt og solskin, og så begynder folk at grille i parken. Og hvis de bare smider resterne ind i busken, så er det jo et paradis for rotterne, siger Clemens Teschendorf.

Ud over privatpersoner, der er sløsede med deres håndtering af madrester, holder byen også øje med, at de erhvervsdrivende restauratører sørger for, at der ikke går rotter i deres containere og skraldespande.

kommentar
deling del

Skriv et svar