Single Daily
af

redaktionen

Rensede voldstal: Flensborg skraber bunden i Tyskland

Ifølge en opgørelse på forbundsplan, der omfatter alle amter og byer, er der kun flere tilfælde af vold i Bremen og Køln pr. 100.000 indbyggere. Flensborg Avis har tjekket tallene fra magasinet Focus.
Ifølge en opgørelse på forbundsplan, der omfatter alle amter og byer, er der kun flere tilfælde af vold i Bremen og Køln pr. 100.000 indbyggere. Flensborg Avis har tjekket tallene fra magasinet Focus.

Af Tomma Schröder

Flensborg Avis har taget en analyse gennemført af samfundseksperten Wolfgang Steinle, Köln, for nyhedsmagasinet Focus, i nærmere øjesyn.

Ifølge undersøgelsen, der er blevet afvist af især byerne med en bundplacering, er resultatet entydigt: Flensborg hører til blandt de ti mest usikre amtsfrie byer og amter i Tyskland. Men hvor troværdig er en undersøgelse, der medtager forseelser som at køre uden billet i bussen og at svinge en spraydåse foran en offentlig væg? Utroværdig, lød svaret fra Politidirektion Flensborg. Myndigheden henviste til, at undersøgelsen beror på uigennemsigtige fremgangsmåder og regnemetoder.

Et dystert billede

Men helt så enkelt er det ikke. For Steinles undersøgelse og tildeling af placering i republikken bygger blandt andet på politiets egen statistik: Antallet af voldtægter, seksuel chikane, røveri, indbrud, volds- og gadekriminalitet blev en del af beregningerne og omregnet til tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Lægges udelukkende disse tal for hård kriminalitet til grund, ser det meget dårligt ud for fjordbyen. Hvis der ses bort fra gadekriminalitet, hvor byen havner på en 377. plads af de undersøgte 401 byer og amter, er Flensborg for samtlige andre kriminalitetsformer på en af de nederste ti pladser. Eksempelvis er byen på en tredjeplads set fra bunden, når det gælder »fysisk og psykisk vold« kun overgået af storbyerne Køln og Bremen. Tre andre store slesvig-holstenske byer, Kiel, Neumünster og Lübeck, indtager tvivlsomme pladser: henholdsvis nr. 393, 391 og 390.

Tavshed hos politiet

På trods af disse fakta vil Christian Kartheus fra Polizeidirektion Flensburg ikke kommentere ranglisten. Talsmanden henviser til, at det samlede antal lovovertrædelser for tiden er på vej ned i Flensborg. Det bekræfter et kig ind i statistikken: Der er en lille tilbagegang. Men da det samme ses i Tyskland generelt, ændrer det ikke på Flensborgs dårlige placering sammenlignet med andre amter og byer.

– Vi beskæftiger os ikke med den slags undersøgelser. Vi sammenligner os heller ikke med andre politidirektioner. De er alle meget forskellige, og det giver ingen mening at sammenligne nøgne tal. Skulle vi analysere og sammenligne os med andre byer og amter, så ville det som minimum kræver en bachelorafhandling, siger Christian Kartheus.

FAKTA

Flensborg Kommune forsøger at forbedre sikkerheden i byen i et samarbejde med politiet. Det sker for eksempel ved, at der er mere synligt politi på gaden. Andre eksempler er en forebyggende indsats og overvejelser, om der kan ændres i bygningsmassen på steder med utryghed.

En spørgeundersøgelse har kastet lys over, hvor borgerne føler sig utrygge. Ifølge talsmand for kommunen Clemens Teschendorf har borgerne givet udtryk for deres holdninger i stor stil.

– Det er virkeligt noget, der optager folk. Han nævner som eksempel på et sted, hvor utrygheden er stor, området i centrum ved NDRs radiostudio. Her var borgerne tvunget til at gå bag en høj hæk. Den er nu blevet klippet ned. Områderne ved Campusbadet, St. Jørgens Trappe og Marietrappen er andre steder, der viste stor usikkerhed. Her er der nu sat nyt gadelys op, og buske er blevet beskåret. Det viser ifølge Teschendorf, at der ikke skal meget til før, folk føler sig mere trygge.

Flere sexforbrydelser

Manden bag rangordenen, Wolfgang Steinle, henviser også selv til, at der ofte ligger komplekse sammenhænge bag tallene for kriminalitet. Eksempelvis har der senest været en stor stigning i antallet af voldtægter og sexchikane. Især mænd over 60 år fylder i statistikken som gerningsmænd.

– Det kan naturligvis ikke begrundes med, at ældre mænd nu er undervejs i byerne for at gramse på kvinderne, siger Steinle.

Ifølge ham er stigningen en følgevirkning af et stort antal anmeldelser i kølvandet på #metoo-bevægelsen. Mange anmelder nu overgreb begået for mange år siden. Den form for udvikling ses især i byerne og ikke så meget i landområderne. Wolfgang Steinle fastholder dog, at tallene er en god indikator for et billede tæt på virkeligheden.

God plads til forbedringer

Den holdning har Flensborg Kommune også.

– Jo, man kan sagtens sammenligne de enkelte tal, siger overborgmester Simone Lange (SPD) og fortsætter:

– Det ligger mig meget på sinde, at vi er åbne om emnet sikkerhed. Vi ved, at der er steder i byen, hvor vi helt sikkert kan forbedre forholdene.

Det er ikke mindst i områderne ved busbanegården (ZOB), havnespidsen og den indre by, at der er en ophobning af lovovertrædelser. Simone Lange betoner dog, at ingen behøver være bange for at bevæge sig på veje og fortove.

– Generelt kan vi sige, at alle kan færdes sikkert i Flensborg, påpeger overborgmesteren.

Flensborg er en af de mest usikre byer i Tyskland. Det viser en analyse, som samfundseksperten Wolfgang Steinle har foretaget - også selv om det lokale politi afviser med henvisning til, at kriminaliteten bliver opgjort forskelligt. Arkivfoto: Patrick Seeger, dpa

Flensborg er en af de mest usikre byer i Tyskland. Det viser en analyse, som samfundseksperten Wolfgang Steinle har foretaget – også selv om det lokale politi afviser med henvisning til, at kriminaliteten bliver opgjort forskelligt. Arkivfoto: Patrick Seeger, dpa

Bemærk gråzonen

Mathias Bug, socialekspert med adresse i Berlin, understreger, at politiets statistik over kriminalitet er en troværdig indikator for omfanget. I forlængelse heraf pointerer han, at Flensborgs dårlige placering på ranglisten er en løftet pegefinger.

Mathias Bug, der er formand for Rådet for Social- og Erhvervsdata, maner dog også til forsigtighed.

– Der er eksempelvis en række områder, hvor lovovertrædelser ikke anmeldes og dermed ikke tæller med i statistikken, siger han. Studier af såkaldte gråzoner forsøger at afdække områderne og give dem en vis vægt i det samlede billede.

Klar nord-syd-tendens

I 2015 analyserede Mathias Bug for Det Tyske Institut for Erhvervsforskning ved hjælp af en række spørgeundersøgelser og studier tal, der skulle kaste lys ind i gråzonen. Analysens resultater omfattede dog alene 60 større tyske regioner og ikke særskilte amter og byer. Undersøgelsen viste en klar nord-syd-tendens. De sydlige regioner frem for alt i Bayern viste med gråzonerne inkluderet væsentligt færre lovovertrædelser end i nord og nordøst. Det er siden bekræftet i Focus-undersøgelsen.

Rapportens konklusion mildnede dog i et vist omfang også nord-syd-tendensen. De tre udvalgte regioner i Slesvig-Holsten havde en pænere placering end det øvrige Nordtyskland. Blev tallene vægtet efter forbrydelsernes sværhedsgrad, tegnes der et ret positivt billede af Nordfrisland Amt, Slesvig-Flensborg Amt og Flensborg Kommune. Det hænger sikkert også sammen med, at kriminaliteten i de to amter er ret lav. I Focus-undersøgelsen landede de i den bedre halvdel af mellemgruppen.

kommentar
deling del

Skriv et svar