Single Daily
af

Nelle Margrethe Hardt

Renoveringen af Ansgarhuset går fremad

Håndværkerne er godt i gang med at istandsætte de ældre bygninger i Bismarckstraße i Slesvig. Renovationsprojektet er langt fra færdigt, men menighedsrådsformanden håber, at det bliver det til efteråret.
Håndværkerne er godt i gang med at istandsætte de ældre bygninger i Bismarckstraße i Slesvig. Renovationsprojektet er langt fra færdigt, men menighedsrådsformanden håber, at det bliver det til efteråret.

Det går stille og roligt fremad med kirkebyggeriet på Ansgarhuset i Bismarckstraße 18a i Slesvig. I september 2017 fik Dansk Kirke i Sydslesvig en fondsbevilling på seks millioner kroner af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til istandsættelse af bygningen, der indeholder kirkesal, bibliotek og sundhedstjeneste og derved fungerer som et slags centrum for det danske mindretal i Slesvig.

Året inden havde Sydslesvigudvalget desuden givet penge til et nyt tag, og kirken investerede selv en halv million euro i brandbeskyttelse, parkeringspladser og istandsættelse af præsteboligens elektriske installationer.

Det store renovationsprojekt er endnu ikke færdiggjort, men ifølge Tove Lerch, der er menighedsrådsformand for Slesvig og omegns danske Menighed, går det godt.

– Håndværkerne har arbejdet godt. Der har været nogle forskellige udfordringer, men dem har de klaret fint. Tårnet står, og de er ved at mure det op med sten, der passer fint til den gamle kirkebygning, siger Tove Lerch.

Bygningen er blevet nyisoleret og har fået en grundig behandling for mug og skimmelsvamp både ud- og indvendigt. Desuden er strømmen lagt, og det nye gulv med gulvvarme er lagt ned.

Ansgarhuset i Bismarckstraße, Slesvig bliver for tiden istandsat for flere millioner kroner. Selv om håndværkerne stadig står foran en stor opgave, tror menighedsrådsformanden i Slesvig og omegns danske Menighed på, at huset vil stå klart til indvielse i efteråret. Arkivfoto: Quadrathut, Wikimedia Commons

Ansgarhuset i Bismarckstraße, Slesvig bliver for tiden istandsat for flere millioner kroner. Selv om håndværkerne stadig står foran en stor opgave, tror menighedsrådsformanden i Slesvig og omegns danske Menighed på, at huset vil stå klart til indvielse i efteråret. Arkivfoto: Quadrathut, Wikimedia Commons

Finpudsning og indvielse

Nu er det grove arbejde overstået, og det er finpudsningen, der mangler. Det gælder blandt andet ændringer omkring vinduerne og noget af det indvendige arbejde i kirkesalen.

Menighedsrådsformanden håber på en indvielse til september, men kan ikke love, at det bliver til noget.

– Men jeg tror nu på, at vi i september vil kunne hejset flaget og råbe »hurra, hurra, nu kan vi komme ind«, siger hun.

Uden for bygningen venter der dog også arbejde. Det lille stykke have foran kirken skal sættes i stand, så der er et behageligt udendørsområde, hvor menigheden kan opholde sig før og efter kirkelige handlinger som begravelser og konfirmationer. Og det kan ikke ske, før arbejdet i Sundhedstjenesten, der også skal isoleres, er gennemført.

– Når det hele er færdigt, vil vi med et års forsinkelse kunne fejre kirkens 50-års beståen, fortæller Tove Lerch.

kommentar
deling del

Skriv et svar