Single Daily
af

Ritzau Nyhedsbureau

Regeringen vil udrydde vildsvinet i Danmark

For at beskytte landbrugets eksport fra en potentiel risiko vil regeringen af med de 50 til 200 danske vildsvin og bygge et hegn langs grænsen til Tyskland.
For at beskytte landbrugets eksport fra en potentiel risiko vil regeringen af med de 50 til 200 danske vildsvin og bygge et hegn langs grænsen til Tyskland.

Vildsvin er ikke velkomne i Danmark.

Det er det klare budskab fra regeringen og Dansk Folkeparti, der strammer grebet om grisens fætter.

Årsagen er frygt for sygdommen afrikansk svinepest, der breder sig blandt vildsvin i Østeuropa. Endnu er den ikke set i Danmark eller nabolandene. Men kommer den, kan det få store konsekvenser for eksporten af svinekød.

Derfor vil regeringen berolige landbruget og slagterierne, og de 50 til 200 vildsvin i Jylland bliver ofret.

– Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en eksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr, udtalte tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), inden han opgav ministerposten.

Først og fremmest skal der bygges et hegn langs den dansk-tyske grænse på knap 70 kilometer for at holde vildsvin ude. Samtidig har jægere fået lov til at skyde dyrene hele døgnet rundt, så det går endnu hurtigere med at udrydde dem.

Hvad er afrikansk svinepest?

Sygdommen har smittet tusinder af vildsvin i Østeuropa og rammer også tamsvin. Dødeligheden er høj for dyrene.
Folketinget førstebehandler torsdag planerne om at bygge et hegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude.

Hegnet koster op mod 80 millioner kroner de næste fem år og er del af en pakke af tiltag, der har til formål at udrydde vildsvinet i Danmark helt. Årsagen er frygt for afrikansk svinepest.

Læs mere om sygdommen her:

* Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der rammer alle svineracer.

* Den overføres både ved direkte kontakt mellem dyr, via foder og vand samt af insekter, for eksempel fluer og flåter.

* Der findes ingen vaccine, og sygdommen medfører høj dødelighed blandt svin.

* Til gengæld gør svinepesten ingen skade på mennesker eller andre dyr end vild- og tamsvin.

* I Europa har svinepesten de seneste år bredt sig i øst. Sygdommen findes blandt andet i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. For nylig er den også konstateret i Ungarn.

* Danmark har til gengæld aldrig været ramt af afrikansk svinepest, og nabolandene Tyskland og Sverige er ligeledes fri for sygdommen trods store bestande af vildsvin.

* Hvis der udbryder afrikanske svinepest i Danmark, vil meget eksport af svinekød stoppe og dermed koste eksportindtægter og arbejdspladser.

Kilder: Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.

Regeringens planer er blevet kritiseret af flere naturorganisationer. De kalder det voldsomt og ude af proportioner at udrydde en hel bestand på grund af en potentiel risiko.

Samtidig påpeger flere, at hegnet ikke garanterer et vildsvinefrit Danmark. Dyrene kan formentlig slippe igennem hullerne til bil- og togtrafik eller svømme.

Og ifølge WWF Verdensnaturfonden er det oftest menneskelig aktivitet, der spreder svinepesten.

Men i Folketinget har et grænsehegn klart flertal, når det førstebehandles i Folketinget torsdag. Ud over regeringen og DF er Socialdemokratiet nemlig også tilhænger.

– Vi er bekymrede over den risiko, det udgør for eksporten af svinekød, hvis vi får svinepest til Danmark. Det vil koste mange arbejdspladser, så jeg mener, at vi skal tage vores forholdsregler, siger ordfører Simon Kollerup.

Socialdemokraten understreger dog, at hans parti ikke bakker op om den totale nedskydning af vildsvinene, når der ikke er svinepest tæt på Danmark.

Helt imod er til gengæld partiet Alternativet.

– Det er et fuldstændig hovedløst forslag, som ikke bunder i hverken en reel vurdering af risiko for spredning, eller om sådan et hegn vil kunne stoppe den, siger ordfører Christian Poll.

For at beskytte landbrugets eksport fra en potentiel risiko vil regeringen af med de 50 til 200 danske vildsvin og bygge et hegn langs grænsen til Tyskland. Foto: Pixabay.

For at beskytte landbrugets eksport fra en potentiel risiko vil regeringen af med de 50 til 200 danske vildsvin og bygge et hegn langs grænsen til Tyskland. Foto: Pixabay.

kommentar
deling del

Skriv et svar