Single Daily
af

Raning Krueger

Regering i Kiel bekræfter mindretalspolitik

Delstatsregeringen­ ­bekender sig udtrykkeligt­ til en ­tværpolitisk mindretalspolitik med kulturel og sproglig mangfoldighed.
Delstatsregeringen­ ­bekender sig udtrykkeligt­ til en ­tværpolitisk mindretalspolitik med kulturel og sproglig mangfoldighed.

I flere årtier har der været huller og uopfyldte ønsker i Slesvig-Holstens mindretalspolitik. Men i de seneste år har både den forrige og den nuværende regering ført en mere mindretalsvenlig politik. Det skyldes ikke mindst SSWs deltagelse i den tidligere regering.

Det gælder dog først for tiden efter Carstensen-regeringerne, der blev kritiseret for ensidige nedskæringer og manglende vilje til ligestilling.

Men siden har der været ros fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). At CDUs kurs har skiftet til det mindretalsvenlige, og at skiftet tilsyneladende er kommet for at blive, er endnu engang blevet bekræftet af regeringen i Kiel.

Opfylder chartaet

Det skete, da landdagen forleden drøftede det europæiske sprogcharta, som Slesvig-Holsten har opfyldt på mange områder, og som der nu skal afleveres en aktuel resultatopgørelse til Europarådet om. SSWs forslag blev bakket op af både landdagen og af regeringen i Kiel.

Det står ikke mindst CDUs regeringschef Daniel Günther for. Da han under landdagsdebatten forleden var i Berlin for at deltage i forhandlinger om en regeringskoalition på forbundsplan, trådte Slesvig-Holstens indenrigsminister Hans-Joachim Grote (CDU) til og læste Daniel Günthers tale fra landdagens talerstol.

– Jeg er glad for, at vi i disse krisetider i andre regioner taler om vore fælles succeser i Slesvig-Holsten, som kan være et forbillede for andre.

Den slesvig-holstenske indenrigsminister, Hans-Joachim Grote (CDU), understregede i landdagen, at delstatsregeringen bekender sig til en tværpolitisk mindretalspolitik.
(Arkivfoto: Carsten Rehder, dpa)

Mindretal en berigelse

– For os i Norden er det klart: Mindretals- og regionalsprogene i delstaten er en berigelse for vor kultur. Vi er stolte af og glade for, at de udgør en vigtig del i vor delstat, fremhævede Hans-Joachim Grote.

– Derfor bekender delstatsregeringen sig udtrykkeligt til en tværpolitisk mindretalspolitik med kulturel og sproglig mangfoldighed som en væsentlig del, tilføjede indenrigsministeren, der ikke sparede på de positive ord.

– Det er et væsentligt mål for vort regeringsarbejde at beskytte og støtte denne mangfoldighed. Derfor betragter jeg det som et stort gode, at dansk, frisisk og nedertysk i dag atter indtager en del af hverdagen i delstaten, pointerede indenrigsministeren.

Bedre kommunikation

Han henviste bl.a. til, at stadig flere børnehavebørn og skoleelever kan undervises i deres modersmål, og til, at de danske mindretalsskoler er ligestillet med de offentlige skoler i delstatsforfatningen.

Desuden mindede ministeren om, at der fremover også kan kommunikeres med myndigheder på nedertysk, dansk og frisisk.

– Det er ægte fremskridt, som rækker langt ud over de krav, som Slesig-Holsten meddelte Europarådet i 1992. Derfor er det meget oplagt at oplyse flere af de mange nye krav, som vi har opfyldt, til sprogchartaet.

– Regeringen vil gerne følge opfordringen fra landdagen, fastslog minister Grote, der endda vil gå et skridt videre.

Gør ting endnu bedre

– Tingene tager tid. I stedet for at nedfælde på papir, hvad vi allerede har opnået, burde vi hellere koncentrere os om de ting, vi i borgernes hverdag kan gøre bedre, end de er i dag.

– Vi burde bruge vore ressourcer og vor energi på at opnå yderligere fremskridt til gavn for vore mindretal. Alle mindretal i Slesvig-Holsten skal være trygge ved, at delstatsregeringen bakker dem op, sluttede Hans-Joachim Grote under stor klapsalver fra landdagen.

kommentar
deling del

Skriv et svar