Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Reformationen som breaking news

Martin Luther havde hjemme i Sachsen og Wittenberg. Men det var i landene ved Østersøen, at hans teologiske lære fik den største betydning. En udstilling om »Luthers Norden« er ankommet til Gottorp Slot fra Greifswald.
Martin Luther havde hjemme i Sachsen og Wittenberg. Men det var i landene ved Østersøen, at hans teologiske lære fik den største betydning. En udstilling om »Luthers Norden« er ankommet til Gottorp Slot fra Greifswald.

Martin Luther satte aldrig sin ben i Nordtyskland eller de nordiske lande. Men det var her, hans teologiske synspunkter fik den største gennemslagskraft. Da han i 1521 blev erklæret fredløs af rigsdagen i Worms ville det have været livsfarligt for ham at rejse uden for hertugdømmet Sachsen-Wittenberg. Det var det eneste sted, hvor en fyrste garanterede ham sikkerhed.

Næsten alle områder rundt om Østersøen sluttede sig til reformationen. På det tidspunkt rakte Tysklands territorium helt til Baltikum. Det katolske Polen havde dengang en helt anderledes placering på Europa-kortet.

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen åbner mandag særudstillingen »Luthers Norden« på Gottorp Slot i Slesvig – en udstilling, der er tilrettelagt i et samarbejde med Pommersches Landesmuseum i Greifswald, hvor den allerede har været vist.

På dette interaktive kort kan publikumsgæsterne på Gottorp Slot klikke sig ned i reformationen, som den foregik fra Pommern til Nordslesvig.
(Fotos: SH Landesmuseen)

Møde med Luther

Med »Norden« menes primært Nordtyskland, og det vil sige hele det gamle Pommern (hvoraf størstedelen i dag tilhører Polen), Mecklenburg, Hamborg og Slesvig-Holsten. Danmark spiller dog også en væsentlig rolle på udstillingen.

Den danske konge Christian den Tredje overværede under en udlandsrejse den berømte rigsdag i Worms i 1521.

Mødet med Martin Luther gjorde et uudsletteligt indtryk på Christian den Tredje, og det blev ham, der afskaffede bispemagten og konfiskerede kirke- og bispegods i det danske kongerige – og de facto gennemførte reformationen ikke blot i Danmark, men også i hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som hørte under den danske krone.

Christian den Tredje blev i øvrigt født på Gottorp Slot i 1503 som den ældste søn af Frederik den Første og Anna af Brandenburg.

Denne biskopbolle fra 1700-tallet er udført i fayance – næppe en genstand, man ville have brugt i de katolske områder.

Verdens første – i Haderslev

Haderslev kom dog til at spille en særlig rolle, da reformationen i Haderslev-Tørning Len kom ti år tidligere end i kongeriget Danmark. Haderslev-artiklerne fra 1528 blev den første evangelisk-lutherske kirkeordning i verden, og Nordens første lutherske præster blev uddannet i Haderslev. Teksterne ved udstillingens genstande og på dens medier er derfor ikke kun på tysk, men også på dansk.

Udstillingen handler ikke kun om de kirkelige aspekter ved reformationen, men også om alle de sideeffekter, den havde på det højtyske sprog, kunst, musik og kvinders stilling i samfundet. En af hjørnestenene er Lucas Cranachs den Ældres berømte maleri af Martin Luther. Men også på Caspar David Friedrichs skildringer af romantiske nordtyske landskaber kan man se reformationens indflydelse.

Udstillingens tilrettelægger, Dr. Uta Kuhl, mener også, at man ved at studere udstillingen og reformationens forløb i de nordiske lande kan trække en lige linje til disse landes samfundsindretning i dag.

– Jeg tror, at den skandinaviske velfærdsstat kan ses som en slags fortsættelse af reformationen, siger hun.

Tilrettelæggerne af udstillingen appellerer til et bredt publikum – også til unge og skoleklasser. Nogle af midlerne til at få fat i grupper, for hvem Luthers reformation måske ikke ligefrem er det første valg, er moderne interaktive medier. På et stort kort over Nordtyskland kan man for eksempel klikke sig frem til nærmere oplysninger om særlige delemner under begrebet »reformationen« og lokale særkender.

Den tyske nonne Katharina von Bora var en af de tidligste protestanter og gift med Martin Luther. Her ses en sekvens fra stop-motion-filmen »Katharina von Bora på flugt«.

Direkte TV fra Wartburg

Til udstillingen er produceret en fiktiv Tagesschau-nyhedsudsendelse, der svarer til den danske TV-Avis. Her har studieværten Susanne Daubner direkte kontakt til eksperter, øjenvidner og reportere ude i marken, blandt andet på Wartburg ved Eisenach, hvor Martin Luther oversatte Bibelen fra latin til tysk i 1521-1522. Videoen er lavet specielt til udstillingen.

Museumsdirektør Dr. Kirsten Baumann har store forhåbninger til publikums interesse. At udstillingen vises i Slesvig som anden station efter Greifswald ser hun ikke som nogen ulempe. Udstillingen på Gottorp Slot falder ikke blot sammen med 500-året for opsætningen af de 95 teser i Wittenberg, men også med reformationsdagen den 31. oktober.

På udstillingen kan man også se, hvor markant en forskel der er mellem tilslutningen til den luthersk-evangeliske kirke i de to forbundslande. I Slesvig-Holsten er 54 procent af indbyggerne medlem af den protestantiske kirke. I Mecklenburg-Vorpommern er tallet blot 17 procent.

Her spiller det naturligvis en rolle, at religionen ikke passede ind i det verdensbillede, som mange af eks-DDR-borgerne i Mecklenburg-Vorpommern er vokset op med.

I Danmark understøttes den evangelisk-lutherske folkekirke ifølge Grundloven af staten, hvad ikke blot mange udlændinge, men også flere danskere har svært ved at forstå.

Udstillingen på Gottorp Slot kan dog her være en øjenåbner, hvis ikke man kender den historiske baggrund. Reformationen blev gennemført både nedefra og ovenfra.

I Danmark skete den ovenfra med den danske konge i spidsen, og han garanterede så at sige for reformationen ved at tvinge ændringen igennem fra en romersk-katolsk pavekirke til en nationalkirke med kongen i spidsen.

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen: Luthers Norden. 9. oktober 2017 – 28. januar 2018. Udstillingen vises i »Galerie des 19. Jahrhunderts« på Gottorp Slot i Slesvig. Kurator: Dr. Uta Kuhl.

kommentar
deling del

Skriv et svar