Single Daily
af

Rasmus Meyer

Reform på vej: Maks. 233 euro for en børnehaveplads

Et loft på børnehavetakst, flere penge til kommunerne og nye kvalitetskrav er tre af nøglepunkterne i delstatsregeringens reform af dagtilbuddene i Slesvig-Holsten, der blev præsenteret torsdag.
Et loft på børnehavetakst, flere penge til kommunerne og nye kvalitetskrav er tre af nøglepunkterne i delstatsregeringens reform af dagtilbuddene i Slesvig-Holsten, der blev præsenteret torsdag.

Slesvig-Holstens socialminister, Heiner Garg (FDP), præsenterede torsdag delstatsregeringens reform af dagtilbuddene i Slesvig-Holsten (Kita-Reform).

Et af de afgørende punkter i reformen er et loft for forældrebetalingen, det såkaldte forældrebidrag.

Reformen gælder fra sommer 2020, og fra det tidspunkt må kommunerne ikke kræve mere end 233 euro forældrebidrag om måneden. Det beløb gælder for børnehaver, det vil sige dagtilbud til børn over tre år.

I vuggestuer, dagtilbud til børn under tre år, er loftet fastsat til 288 euro om måneden.

Den slesvig-holstenske regering lægger i sine reformplaner op til, at kommunerne fra 2020 ikke må kræve mere end 233 euro om måneden i forældrebidrag for børnehavebørn og 288 euro om måneden for vuggestuebørn. Arkivfoto: Waltraud Grubitzsch, dpa

Tæt på Flensborg-prisen

Loftet er lavere end mange havde forventet. Inden Heiner Garg præsentere reformen, lød der beløb på op til 300 euro i forældrebidrag.

Det beløb havde været langt over det, der i dag kræves de fleste steder i Slesvig-Holsten.

I Flensborg er bidraget i de offentlige børnehaver for eksempel på 221 euro. Dermed er det nu valgte loft på 233 euro tæt på bidraget i Flensborg.

Men især i den sydlige del af Slesvig-Holsten er der kommuner, hvor forældrebidraget i dag er højere end de 233 euro. Ifølge minister Garg er der steder med forældrebidrag op til 800 euro om måneden.

Her vil forældrene kunne glæde sig over lavere bidrag, men på den anden side er der fare for, at loftet i nogle kommuner i den nordlige landsdel fører til en forhøjelse, påpeges af oppositionen.

Kvaliteten skal sikres

Heiner Garg fremhævede også regeringens planer om at sikre kvaliteten i dagtilbuddene.

Til det formål er der formuleret nogle mindstemål, som alle dagtilbud i Slesvig-Holsten skal overholde, når reformen træder i kraft.

Blandt andet skrues personalenøglen op, så der i grupper på maksimalt 22 børn fremover skal være mindst to kvalificerede medarbejdere. Hidtil var det 1,5 medarbejdere.

Reformen er endnu ikke vedtaget. Landdagen tager den op til afstemning i september, så reformen gælder fra starten af skoleåret den 1. august 2020.

Læs mere i den trykte avis fredag

kommentar
deling del

Skriv et svar