Single Daily
af

Kasper Skovse

Rapport kom bag på lærerne

Dansk Lærerforening for Sydslesvig blev først orienteret om konsulentrapport gennem Flensborg Avis. Der er dimensioner i den rapport, hvor vi gerne vil vide, hvordan konsulentfirmaet har fået deres data, siger lærerformand Kristina Sukatus.
Dansk Lærerforening for Sydslesvig blev først orienteret om konsulentrapport gennem Flensborg Avis. Der er dimensioner i den rapport, hvor vi gerne vil vide, hvordan konsulentfirmaet har fået deres data, siger lærerformand Kristina Sukatus.

Tillidsfolkene i Dansk Lærerforening for Sydslesvig blev forundrede, da de læste Flensborg Avis tirsdag morgen. Ingen havde orienteret lærerforeningen om offentliggørelsen af konsulentrapporten fra Moos-Bjerre om Skoleforeningens økonomi, selv om lærerne ser sig selv som en aktiv medspiller.

– Vi forhandler af princip ikke overenskomster i avisen, men der er et par konklusioner i rapporten, hvor jeg ikke kan se, hvordan det hænger sammen, siger kredsformand Kristina Sukatus.

Konsulentrapporten fra Moos-Bjerre om Skoleforeningens økonomi skriver, at folkeskolelærere i Danmark i gennemsnit har 780,4 undervisningstimer, mens deres sydsles-vigske kolleger i gennemsnit underviser i 672,2 timer.

– Det, der mangler, er, at vore medlemmer for eksempel er afsted på mindst en uges lejrskole om året. Når de timer medregnes, er vi oppe over 710 timer, siger Kristina Sukatus.

– Dertil kommer timerne til for eksempel ekskursioner og sociale arrangementer. Vi er sammen med vore elever på mangfoldig vis og på mange måder, som vore kolleger nord for grænsen ikke er længere. I Danmark er ekskursioner og lejrskoler ofte sparet væk, mens luciaoptog mange steder i Danmark finder sted inden for skoletid og ikke en sen eftermiddag på plejehjemmet.

Kristina Sukatus, formand for dansk lærerforening for Sydslesvig Foto: Tim Riediger

Kristina Sukatus, formand for dansk lærerforening for Sydslesvig Foto: Tim Riediger

Kristina Sukatus gør opmærksom på, at undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Som eksempler kan blandt andet nævnes rådgivning/sparring/vejledning, løbende evaluering, elevsamtaler, lejrskoler/ekskursioner, sociale og kulturelle arrangementer.

Skolelærernes formand påpeger også, at mødeaktiviteten på danske skoler er anderledes indrettet. Alle lærere har rigtig mange møder. Det kan være faglige møder, møder i undervisningsteams og forældremøder. Møder, der på danske skoler indgår i opgaveoversigten, mens de på sydslesvigske skoler indgår som andre opgaver, som kræves af den lokale ledelse. Det ændrer ikke undervisningstiden, men tid brugt på møder bruges ikke på undervisning.

– Der er dimensioner i den rapport, hvor vi gerne vil vide, hvordan konsulentfirmaet har fået deres data, siger Kristina Sukatus.

Dansk Lærerforening fik først et link til konsulentrapporten fra Flensborg Avis. Så formanden for lærerforeningen har indtil videre ikke ønsket at gå ind i en diskussion ført i avisen om størrelsen af lønningerne i Sydslesvig i forhold til lønninger i Danmark. Lærerforeningen vil først sikre sig, at både de og Skoleforeningens ledelse er i besiddelse af og udtaler sig ud fra de samme tal og data.

– Vi er blevet lidt overrumplet af det, der blev meldt ud mandag, uden at vi blev orienteret, så vi skal lige dykke ned i tallene, siger Kristina Sukatus.

– Men jeg kan sige, at sydslesvigtillægget blev afskaffet for en del år siden, og at effekten af pensionen efter sydslesvigtillægget derfor bliver mindre og mindre år for år.

Direktør Lars Kofoed-Jensen og resten af ledelsen af Skoleforeningen har ikke ønsket at udtale sig.

»Vi vil gerne vente til efter mødet (infomøde, red.) på mandag. Måske kommer der information frem, som svarer på nogle af de forskellige spørgsmål og påstande, som uvægerligt dukker op i forlængelse af en sådan rapport«, skriver Lars Kofoed-Jensen til Flensborg Avis.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar