Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Protester mod at lukke skoler klinger ud

Luften ser ud til at gå lidt af ballonen, når det gælder de ellers så heftige protester mod Skoleforeningens forslag om at lukke først fire, nu tre små skoler.
Luften ser ud til at gå lidt af ballonen, når det gælder de ellers så heftige protester mod Skoleforeningens forslag om at lukke først fire, nu tre små skoler.

Flensborg. Der ser ud til at have indfundet sig en vis træthed blandt de mange forældre, der i næsten halvandet år har protesteret heftigt mod, at tre små danske skoler i Sydslesvig foreslås lukket. Forældrekredsen omkring den mindste af skolerne, Risby Danske Skole, har ud fra et faktum om blot 15 elever fra næste skoleår, næsten opgivet sine protes­ter.

Formanden for samarbejdsrådet ved Kobbermølle Danske Skole, Karsten Weber, giver udtryk for, at skolen med forslaget om at lægge den sammen med Harreslev Danske Skole, har vundet tid.

– Såfremt Fællesrådet står bag Styrelsens forslag, så vil vores skole først blive sammenlagt med skolen i Harreslev, når den er udvidet. Det kan tage år, og i mellemtiden vil vi arbejde på at skaffe flere elever til skolen for at redde den, siger Karsten Weber. I landsbyen ved grænsen har forældre indkaldt til et møde mandag i næste uge for at drøfte eventuelle initiativer op til og på det afgørende fællesrådsmøde den 18. februar.

Sydslesvigsk Forening (SSF), der ellers var hurtig til sammen med Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) at protestere, da det første oplæg skolelukninger kom i september 2018, er nu mildere stemt.

Styrelsen har lyttet

– Bliver Styrelsens udspil vedtaget, må vi konstatere, at Styrelsen har lyttet på nogle punkter. At Vestermølle Danske Skole bevares, er et positivt signal for mindretallet på egnen, svarer SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen.

Foreningens formand, Gitte Hougaard-Werner, er inhabil i sagen, da hun er leder af den reddede Vestermølle Danske Skole.

Om Risby og Bøl-Strukstrup danske skoler siger administrationschefen:

– I Risby og Bøl-Strukstrup er situationen en anden. For SSF står det klart, at enhver skolelukning har betydning for hele mindretallet. På den anden side er Skoleforeningen nødt til at rette op på den svære økonomiske situation. Skoleforeningen har tilbudt, at vi går i dialog om, hvordan mindretalslivet kan opretholdes på stederne. Vi håber selvfølgeligt, at det lykkes, siger Jens A. Christiansen.

SSW mødes tirsdag

SSF hæfter sig ved, at børnehaven ikke er lukningstruet i Kobbermølle. Dermed er der ifølge den kulturelle hovedorganisation et godt udgangspunkt for det danske arbejde i Kobbermølle.

Det dansk-frisiske parti, SSW, protesterede kraftigt, da forslaget blev fremsat første gang. SSW ønsker ikke at udtale sig før et landsstyremøde på tirsdag. Landsformand Flemming Meyer forudser, at der er forskellige holdninger til spørgsmålet.

kommentar
deling del

Skriv et svar