Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Politisk uvished om pensionen og mindretallet

Der hersker indtilvidere politisk uvished om mindretallets vilkår i forhold til nyt forslag om strammere opholdskrav for optjening af pension i Danmark.
Der hersker indtilvidere politisk uvished om mindretallets vilkår i forhold til nyt forslag om strammere opholdskrav for optjening af pension i Danmark.

I den nuværende aftaletekst om en måde at beregne folkepension på fra regeringen og Dansk Folkeparti lægges der op til, at alle udlandsophold på nær udstationeringer vil føre til nedsat folkepension efter fem år, men spørgsmålet om, hvorvidt arbejde blandt det danske mindretal i Tyskland også skal undtages, er uvist. Aftaleteksten siger følgende:
– Ophold i udlandet som følge af udstationering fra virksomheder, myndigheder, forsvar med videre er undtaget kravet.
For at få fuld folkepension efter de nye regler, skal man have tilbragt 9/10 del af sit liv efter det 15. leveår i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Mindretallet i Sydslesvig er ikke nævnt i aftalen. Men da mindretalsorganisationerne har brug for at tiltrække dansk arbejdskraft for at bevare en stærk tilknytning til Danmark, ønsker flere af organisationerne en undtagelse for reglen.

Læs mere: Udlandsophold kan koste i folkepension

Politikerne kan dog ikke fastslå, hvordan reglerne vil ramme mindretallet.
Uklar stilling
Flensborg Avis har fredag forsøgt at få et svar på spørgsmålet fra partierne bag aftalen, dog uden held. Samtidig har avisen rettet skriftlig henvendelse til finansministeriet og erhvervsministeriet.
Socialdemokraterne var ikke inviteret med til forhandlingerne om aftalen, men partiets finansordfører Benny Engelbrecht synes, at det er mærkværdigt, at man ikke har gjort det klart, hvordan mindretallet er stillet.

Læs mere: Pensionsstramninger kan ramme grænselandet hårdt
– Vi kan ikke vide præcist, hvordan aftalen er tænkt i praksis, men jeg vil da have afklaret, hvad man har af tanker for mindretallet, der bliver påvirket af aftalen. Det burde jo ikke komme som en overraskelse for aftaleparterne, at det her skaber uro og bekymring i grænselandet, siger Benny Engelbrecht.
Derfor vil han på vegne af socialdemokratiet forsøge at få et klart svar på, hvordan mindretallet egentlig er stillet, hvis den nye pensionsaftale bliver gennemført.
– Jeg vil nu spørge ind til problemstillingen så vi kan få et overblik over det. Det ville være rart at få afklaret, siger Benny Engelbrecht.

kommentar
deling del

Skriv et svar