Single Daily
af

Rasmus Meyer

Politisk ønske om at få indført jobpatruljer

Politikkerne i den slesvig-holstenske landdag ser længselsfuldt mod Danmark og den jobpatrulje, der hver sommer tager ud og besøger unge på deres fritidsjob.

I Danmark er flere fagforeninger gået sammen om at etablere jobpatruljerne, og de har til opgave at rådgive unge med fritidsjobs og deres arbejdsgivere om de unges rettigheder på arbejdsmarkedet.

– Det er en god ordning, som vi også burde have i Slesvig-Holsten. Mange unge har fritidsjobs, og de skal have bedre kendskab til deres rettigheder, siger Jette Waldinger-Thiering, uddannelsesordfører i Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landdagsgruppe.

Men det er ikke kun SSW, der mener Slesvig-Holsten på dette felt kan tage lære af danskerne. Ines Strehlau, uddannelsesordfører i De Grønnes landdagsgruppe, er ligeledes vild med ideen.

– Den danske model med en jobpatrulje, der besøger de unge på arbejdspladsen, virker som en god løsning. Jeg kunne godt forstille mig, at vi får noget lignende i Slesvig-Holsten, siger hun og er på det punkt på linje med Anita Klahn, uddannelsesordfører i FDPs landdagsgruppe.

– Det virker til, at de danske fagforeninger har udviklet en farbar model. Fagforeningerne på tysk side kunne godt tilbyde noget lignende hos os, siger hun.

Uenige om mindsteløn

Mens ordførerne er enige om mulighederne i en jobpatrulje, får piben en anden lyd når det kommer til mindstelønnen. Unge under 18 år har ikke krav på at få mindstelønnen, der i øjeblikket er 9,19 euro i timen.

Det er SSW og De Grønne modstander af.

– Elever bidrager ligesom studerende med deres arbejdskraft i ferieperioderne. De yder et vigtigt stykke arbejde i detailhandlen og i hotel- og restaurationsbranchen. De skal selvfølgelig have en retfærdig løn for det. Derfor er De Grønne imod, at unge ikke har krav på mindstelønnen, fastslår Joschka Knuth, erhvervsordfører for De Grønne.

Anita Klahn fra FDP er ikke enig.

– Det kan virke uretfærdigt, men man skal også tage højde for, at de unge for deres egen skyld ikke må arbejde i samme omfang som personer over 18 år. Derfor er det forkert at stille krav om mindsteløn til unge. Det kan nemlig betyde, at arbejdsgivere ikke længere vil tilbyde unge under 18 år feriejobs, siger Anita Klahn.

SSWs Jette Waldinger-Thiering mener derimod, at den nuværende undtagelse for unge indebærer en del faremomenter, og derfor burde ændres.

– Selvfølgelig skal de unge tilgodeses på samme måde som andre, lyder det fra Jette Waldinger-Thiering.

Læs også SSW støtter DGB-krav i torsdagsudgaven af Flensborg Avis eller se mere her.

kommentar
deling del

Skriv et svar