Single Daily
af

Rasmus Meyer

Politikere kræver omfattende undersøgelse af miljøkatastrofe i Slesvig

Miljøkatastrofe er et af de ord, som er blevet brugt til at beskrive det, der lige nu finder sted i Slesvig. Store mængder af makuleret plastik er sluppet ud i Slien og spreder sig derfra. Plastikken stammer fra leverancer til Stadtwerkes bioanlæg og er via et renseanlæg røget ud i fjorden. Som vi fortalte onsdag har forureningen spredt sig ud i fjorden mod udmundingen til Østersøen.

Mens der i Slesvig arbejdes på at bremse miljøforureningen, er politikerne i Kiel kommet på banen.

Efter at Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) tirsdag krævede fuld opklaring i sagen, er de øvrige landdagsgrupper også kommet med lignende krav.

Birte Pauls, landdagsmedlem for SPD fra Slesvig, og Sandra Redmann, SPDs miljøordfører, forlanger en omfattende undersøgelse, hvor alt kommer frem.

De understreger, at det på nuværende tidspunkt ikke handler om at pege fingre ad hinanden.

– Det handler om, at det her ikke må gentage sig, og det handler om at reducere skaden. Beskyttelsen af vores miljø har højeste prioritet, siger de to landdagsmedlemmer.

I deres erklæring stiller de en række spørgsmål, som politikerne i landdagen skal forholde sig til.

Hvor omfattende er miljøskaden? Hvordan kan det være, at der er plastik i affald, der er deklareret som madrester? Er andre områder også ramt? Hvem skal betale for oprydningen?

slien plastik 4
Thorsten Roos. Foto: Volker Metzger
Foto: Volker Metzger
Foto: Volker Metzger

Minister skal på banen

Disse og en del flere spørgsmål vil SPDs landdagsgruppe tage op, når delstatsparlamentet mødes i den kommende uge. Partiet har stillet en anmodning om en uopsættelig forhandling (Dringlichkeitsantrag), så emnet tages op omgående.

Det betyder også, at delstatens miljøminister Robert Habeck (De Grønne) skal svare på, hvilken rolle ministeriet har i sagen.

I regeringens interesse

Delstatens tre regeringspartier CDU, FDP og De Grønne har ligeledes taget sagen op. De er ved at udarbejde et fælles andragende, men onsdag var de tre partier endnu ikke klar med en endelig formulering.

CDUs pressetalsmand Kai Pörksen forklarer dog, at partierne er meget bevidste om sagens omfang, og derfor er de også interesserede i, at det tages op på kommende landdagsmøde.

Også i SSW er der tilfredshed med, at sagen omgående bliver behandlet i landdagen.

Der er dagligt cirka 50 mennesker i gang med at rydde op efter plastik-forureningen i Slien. Her er et hold i gang på halvøen Reesholm. Forureningssagen har nu også fanget landdagspolitikernes interesse. Foto: Sven Geißler

Der er dagligt cirka 50 mennesker i gang med at rydde op efter plastik-forureningen i Slien. Her er et hold i gang på halvøen Reesholm. Forureningssagen har nu også fanget landdagspolitikernes interesse. Foto: Sven Geißler

kommentar
deling del

Skriv et svar