Single Daily
af

Volker Metzger

Plastik-forurening af Slien breder sig voldsomt

Der er fundet rester af makuleret plastik fra Slesvigs renseanlæg helt ude ved Kappel, hvor Slien munder ud i Østersøen.
Der er fundet rester af makuleret plastik fra Slesvigs renseanlæg helt ude ved Kappel, hvor Slien munder ud i Østersøen.

For hver kvadratmeter sne, der i disse dage forsvinder, bliver den økologiske katastrofe ved Slien mere og mere tydelig. De flere milliarder bittesmå plastikdele, som via renseanlægget i Slesvig i flere måneder er blevet sendt ud i Slien, ligger ikke bare på bredderne af Kleine og Große Breite og ved naturbeskyttelsesområdet Reesholm, sådan som man først troede. Der er nu fundet plastikstykker helt ude ved fjordens udmunding i Østersøen.

– Vi har fundet plastikpartikler mellem Slesvig og Arnæs, fortæller Thorsten Roos.

Han er chef for miljømyndighederne og har på grund af forureningens enorme omfang oprettet en task-force-gruppe, der skal stå for styringen af det påbegyndte rensningsarbejde.

Ikke en chance

En stikprøve, der tirsdag blev taget ved badestranden ved Brodersby-Burg, viste imidlertid tydeligt, at kampen mod den findelte plastik stort set er håbløs.

De utallige små plastikrester er ikke bare viklet ind i søgræsset i vandlinjen, de er også af tidevandet skyllet op på stranden og er endda landet i sivbæltet. Et privat rengøringsfirma har forsøgt at fjerne plastikstykkerne med normale hakker og forke, men det viste sig hurtigt at være umuligt.

– Men vi må alligevel hurtigst muligt komme i gang med at opsamle så meget som muligt af plastikken, før fuglenes yngleperiode begynder omkring den 1. april, kræver landråden for Sleswig-Flensborg Amt, Wolfgang Buschmann.

Foto: Volker Metzger

Koordinering mangler

Han henviser til den holdånd, som hersker blandt medarbejderne såvel i amtsforvaltningen som hos Stadtwerke i kampen mod katastrofen. Men der mangler koordinering af opgaven.

For eksempel var rensningsaktionen tirsdag morgen i Brodersby-Burg hverken sat i værk af amtet eller afstemt med miljømyndighederne, men var alene en beslutning fra Stadtwerkes side.

Hertil siger Thorsten Roos:

– Det går overhovedet ikke. Det er os, der indsamler resultaterne af undersøgelserne og videregiver til Stadtwerke, hvor der skal indsamles, og hvor man må vente. Det skal være én myndighed, der har overblikket, og det er uden tvivl os og ikke andre.

Foto: Volker Metzger

Foto: Volker Metzger

Kritiske røster

Efterhånden er der også dukket kritiske røster op blandt politikerne.

Formanden for Stadtwerkes tilsynsråd, Sönke Büschenfeld (SPD) konstaterer, at katastrofen »uden tvivl vil skade Stadtwerkes image«.

Og Michael Ramm (SSW), der er leder af udvalget for Slesvig miljøtjeneste, mener ikke, at rensningsarbejdet må medføre en forhøjelse af gebyrerne.

Thorsen Roos. Foto: Volker Metzger

Thorsen Roos. Foto: Volker Metzger

kommentar
deling del

Skriv et svar