Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Planlægning af veje tager for lang tid

I Danmark bliver berørte borgere og organisationer inddraget i planlægningen af større projekter fra første færd.

Dermed er forudsætningerne for stærke konfrontationer fra første færd ryddet af vejen. Det bør Slesvig-Holsten også gøre for at få kortet de alt for lange planlægningstider ned, foreslog SSW torsdag i landdagen.

– Ved at indføre projektstyring helt fra fremlæggelsen af de første udkast til et projekt, kan der spares tid og besvær. Der er måder at forenkle tingene på, hvis blot viljen er til stede, argumenterede Flemming Meyer (SSW).

Trafikminister Bernd Buchholz (FDP) kender det danske system og er misundelig. Dog ser han ingen mulighed for at benytte metoden, idet de to landes retssystemer er meget forskellige.

– Hvis vi forsøgte at gennemføre detailplaner ved lov som i Danmark, får vi en forfatningsklage på halsen. I stedet må vor opgave være at fremme planlægningen ved tidligst muligt at inddrage befolkningen i den. Vor opgave er at skabe forståelse og accept for projekter, ser Bernd Buchholz som vejen til hurtigere projektafvikling, og det vil han gerne drøfte videre i trafikudvalget.

En anden kan være at overlade en del af planlægningen til staten, hvilket forbundsdagen har åbnet mulighed med oprettelsen af et statsligt selskab til planlægning og anlæg af motorveje.

Denne opgave er hidtil varetaget af delstaterne, der nu også får tilbudt at overdrage planlægning og anlæg af forbundsveje til det nye selskab.

– Delstaterne har frem til den 31. december 2018 til at træffe beslutningen. Selv om en del af vore medarbejdere flytter til det ny selskab, vil det give de resterende medarbejdere et mindre bredt spektrum af opgaver at tage stilling til, forklarede Bernd Buchholz, og anbefalede en grundig drøftelse i overensstemmelse med et forslag fra regeringspartierne.

Selv om SPD havde foreslået, at Slesvig-Holsten ikke afgiver kompetence til det ny statsselskab for motorveje, var alle landdagspartierne enige om at fortsætte drøftelserne i udvalgene.

Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP).(Foto: Carsten Rehder, dpa)

Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP).(Foto: Carsten Rehder, dpa)

kommentar
deling del

Skriv et svar