Single Daily
af

Holger Johannsen

Plan vedtaget: Sådan skal Flensborg gøres mere cykelvenlig

Det vil koste kommunen en million euro om året at gøre cykelstinettet så tæt, at cyklister fra alle bydele let kan køre til byens centrum.
Det vil koste kommunen en million euro om året at gøre cykelstinettet så tæt, at cyklister fra alle bydele let kan køre til byens centrum.

De fleste byrådspolitikere var enige i Edgar Møllers vurdering:

– Det ser godt ud, sagde politikeren fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) på planlægningsudvalgets seneste møde og tilføjede:

– Nu må vi politikere bare sørge for, at projektet får de nødvendige beløb stillet til rådighed, så de store planer kan blive ført ud i virkeligheden.

Planen, som i denne uge blev vedtaget i planlægningsudvalget, handler om at få etableret et omfattende net af cykelstier i Flensborg, der vil gøre det lettere for cyklister fra de enkelte bydele at blive ledt ind til byens centrum.

– Vi vil fjerne de afgørende mangler i Flensborgs cykelsti-net, forklarer lederen af byens tekniske afdeling, Peter Schroeders.

Kritikken går på, at cykelstierne i Flensborg til dels er i dårlig stand. De er tit for smalle, har en dårlig belægning og er generelt ikke sikre nok for brugerne.

I planen for »Velorouten«, altså cykelstier, fastlås det, at Flensborg skal have forbindelser for cyklister, så cyklen kan blive et seriøst alternativ til at tage bilen.

– Det drejer sig om forbindelsesveje mellem de enkelte bydele og den indre by, der suppleres med et tæt net af lokale cykelstier, hedder det i oplægget fra byplanlægningskontoret SHP Ingenieure i Hannover.

Ifølge planen skal der lægges megen vægt på høj kvalitet:

– Solid og jævn vejbelægning af enten asfalt, beton eller brosten.

– En omfattende vejbelysning.

– Cykelstierne skal regelmæssigt ryddes om vinteren.

– Cykelstierne skal markeres også med skilte, så de er nemme at finde.

Det er ikke helt afgjort endnu, hvor de nye cykelstier kommer til at ligge. Foreløbig bliver i hvert fald omfattende trafikale projekter i den indre by som for eksempel Nytorvet (Neumarkt) holdt uden for planlægningen.

Grundlæggende skal cykelstierne etableres på en måde, så de ikke lægger op til konflikt med andre trafikanter. Men helt udelukke kan man det ikke, da Flensborg på grund af sin beliggenhed rundt om havnen og det bakkede landskab i sig selv er en udfordring for trafikplanlæggere.

– Når rutebiler er nødt til at sætte farten ned op ad bakke for at blive bag ved en cyklist, kan det føre til forsinkelser i bussernes køreplan, hedder det i undersøgelsen.

Det bliver ikke gratis at opgradere Flensborgs cykelsti-net, så den bliver konkurrencedygtig over for biler og busser. Forvaltningen skønner, at der skal investeres en million euro om året i projektperioden.

Ifølge planlægningsudvalgets beslutning skal den nye cykelstiplan bruges som grundlag for de kommende års trafikplanlægning fra 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar