Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Rasmus Meyer

Pia Kjærsgaard om debat i Sydslesvig: – Man kan godt blive lidt bekymret

Folketingsformand Pia Kjærsgaard finder stor glæde ved mødet med danskheden syd for grænsen, men opfordrede i Slesvig også mindretallets foreninger til at bruge færre kræfter på indbyrdes stridigheder.
Folketingsformand Pia Kjærsgaard finder stor glæde ved mødet med danskheden syd for grænsen, men opfordrede i Slesvig også mindretallets foreninger til at bruge færre kræfter på indbyrdes stridigheder.

I de næsten 100 år, der er gået siden folkeafstemningen i 1920, der foruden genforeningen af Danmark og Sønderjylland også skabte to mindretal i grænselandet, er der sket store, positive forandringer i forholdene for mindretallene. Også mellem Slesvig-Holsten og Danmark er der opstået et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Det understregede formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, i sin tale til friluftsmødet i Slesvig. Samtidig gav hun dog også udtryk for, at der er grund til bekymring, hvis fundamentet for mindretallet begynder at slå revner.

– Og når man følger den livlige debat i år i det sydslesvigske, kan man godt blive lidt bekymret. Der har ­næsten været tale om et langvarigt offentligt skænderi mellem de danske organisationer i forbindelse med debatten om Mindretallenes Hus. Det handler vel i virkeligheden også om, hvordan det danske mindretal er organiseret og fungerer sammen, vurderede Pia Kjærsgaard.

Glødende engagement og vilje til debat finder hun dejligt, men man kan efter hendes mening også undre sig over de mange kræfter, der bliver brugt på strid.

– De danske mindretalsorganisationer har alle forudsætninger for at kunne have et godt og konstruktivt samarbejde, men det har man jo øjensynligt ikke. I hvert fald ikke hele tiden, konstaterede Pia Kjærs­gaard.

Fra hendes side skal sydslesvigerne dog ikke forvente anvisninger for organisation eller prioritering af kræfterne. Det er sydslesvigernes egen opgave at finde svar på.

– I bør fokusere på samarbejde og gensidig respekt som forudsætning for at skabe fremgang og fortsat liv i det danske mindretal. Det er sikkert også en af forudsætningerne for, at man fortsat vil engagere sig i de danske organisationer, for uanset hvad der sker, så hører I sammen, lød opfordringen fra Pia Kjærsgaard.

Kim Andersen taler med Folketingsformand Pia Kjærsgaard, i baggrunden står Bertel Haarder.  Foto: Martin Ziemer

Kim Andersen taler med Folketingsformand Pia Kjærsgaard, i baggrunden står Bertel Haarder. Foto: Martin Ziemer

Brug for et samlet mindretal

Foruden Pia Kjærsgaard kom også forhenværende generalkonsul Henrik Becker-Christensen med en hilsen fra Danmark. Det var hans første årsmødetale – ved friluftsmødet i Slesvig.

– I 19 år har jeg og min bedre halvdel Grethe altid i kraft af mit embede været i Flensborg om søndagen. Derfor er det os en stor glæde at være her i dag, sagde Henrik Becker-­Christensen, inden han kom med nogle klare ord rettet mod mindretalsorganisationerne.

– Jeg vil i denne årsmødetale ikke undlade at nævne, at der i den se­neste tid er kommet en sky over den sydslesvigske himmel, sagde han og pegede på diskussionerne om strukturen i mindretallet.

Han slog fast, at den flade struktur i mindretallet er glædelig, men at strukturen ikke bør blive for flad.

– Sagt i klar tekst: Hvis en eller flere foreninger forlader Samrådet, og der ikke etableres et andet fælles forum, så skader det ikke blot mindretallet internt, men også den fremtidige kontakt med det officielle Danmark, sagde Henrik Becker-Christensen.

Han understregede, at mindretallets organisationer har brug for hinanden.

– Nøgleordet er samarbejde. Et samarbejde, der i dagligdagen i Sydslesvig fungerer på bedste vis både på lokalt og på regionalt plan. Det er I, der er til stede her i dag, et godt bevis på. Mange af jer har flere kasket­ter på og er med i flere foreninger og organisationer. Det er dette samarbejde, der bevirker, at man kan løfte større opgaver og få så mange som muligt i tale inden for det danske mindretal, sagde den forhenværende generalkonsul, hvorefter han sluttede af med at takke de mange, der rundt omkring i landsdelen er med til at styrke sammenholdet i det danske mindretal.

kommentar
deling del

Skriv et svar