Single Daily
af

Raning Krueger

Partier i Slesvig-Holsten svarer på spørgsmål om kommunalreformen

Flensborg Avis har spurgt syv forskellige partier i Slesvig-Holsten om kommunalreformen.

Hvad skal sammenlægges? (kommuner, amtsdistrikter, amter, bykommuner med oplandskommuner) 
Skal det ske gennem lovgivning, præmiering af frivillige sammenlægninger eller udelukkende frivillige aftaler?, lyder spørgsmålet.

Du kan læse partiernes svar under faktaboksen.

Fem spørgsmål til syv partier

  • Flensborg Avis har stillet fem spørgsmål til og fået svar fra syv partier i Slesvig-Holsten.
  • I løbet af fem dage offentliggør vi partiernes svar på spørgsmålene – ét spørgsmål om dagen.
  • Partierne er dem, som for tiden sidder i landdagen, og dem, som opstiller med en vis chance for at opnå mandater.
  • Disse er SPD, Die Grüne, SSW, CDU, FDP, Piraten Partei og Die Linke.
  • AfD er også blevet kontaktet, men de har ikke svaret.

Du kan læse partiernes svar på de andre spørgsmål her:

Syv partier kommenterer ligestilling mellem mindretallene og flertalsbefolkningen

Syv partier i Slesvig-Holsten kritiserer grænsekontrol

Sådan vil forskellige partier udbygge samarbejdet med Danmark

Syv partiers bud: Hvordan styrkes den danske grænseregion?

SPD

I mange tilfælde vil det være fornuftigt at sammenlægge forvaltninger eller forvaltningsfællesskaber. Vi vil derfor fortsat yde økonomisk motivation til frivillige sammenlægninger. Efter vores mening kan sådanne sammenlægninger kun ske med borgernes gode vilje. At gennemtvinge en reform af kommunerne eller forvaltningerne vil vi ikke medvirke til.

Die Grünen

Slesvig-Holstens kommuner er opdelt i mange små enheder. I en landsby kan mange opgaver løses perfekt, for eksempel integration af flygtninge. Mange kommuner kan dog ikke løse de stadig mere komplekse forvaltningsopgaver, som de derfor overgiver til fælleskommunale sammenslutninger.
Amtsdistrikterne har gode forvaltninger, der er tætte på borgerne, men de er ikke direkte demokratisk valgt. Forvaltningsfællesskaber og fusioner viser, at der er bevægelse i kommunerne, og det vil vi støtte. Målet er strukturer, i hvilke kommunerne i videst mulig omfang kan løse deres egne opgaver.

SSW

SSW kræver inden 2022 gennemførelsen af en kommunalreform. Det må have en ende med, at centrum i byerne tømmes for liv, og landområderne forbløder.
Målet er større, selvstændige kommuner, der selv bærer ansvaret for deres arbejde, og hvor kommunen er identisk med forvaltningsenheden. Efter en periode, hvor kommunerne frivilligt kan slutte sig sammen, skal der følge en fase med lovbefalede kommunesammenlægninger. Det skal reducere antallet af kommuner fra de nuværende 1100 til cirka 170 kommuner.

CDU

Kommunerne i Slesvig-Holsten er et billede på succes. De velkendte strukturer bidrager i afgørende grad til fællesskabet i vore kommuner. Det gælder både for de store byer som for de små kommuner. Kommunalpolitik bygger i første linje på et frivilligt engagement. Borgerne ønsker at engagere sig i deres kommune og være med til at forme den. Vi siger klart nej til at gennemtvinge dannelsen af storkommuner, men vi støtter frivillige samarbejdsmodeller i kommunerne. Det er vigtigt for os, at vi styrker det kommunale selvstyre, i stedet for som SPD, de Grønne og SSW ønsker det, at svække det.

FDP

Det vil være en god ide at danne større enheder blandt amtsdistrikterne og kommuner under de følgende forudsætninger:
1. Kommuner ledet af frivillige (Ehrenamtliche) må ikke sammenlægges med andre imod indbyggernes vilje. FDP ønsker her frivillige sammenlægninger. Det skal dog ske med støtte fra delstaten. Samtidig skal delstaten finansiere et centralt rådgivnings- og koordineringskontor, der løbende kan rådgive i sammenlægningsprocessen.
2. FDP ser ikke noget behov for at sammenlægge amterne.

Piraten Partei

Vi planlægger ikke en reform af kommunalstrukturen og afviser ligeledes tvangssammenlægninger. Kommunerne repræsenterer det levede demokrati i lokalsamfundet. Vi kan dog se et problem med amtsdistrikterne: Hvor kommuner har overdraget opgaver som byggeplaner, vand- og energiforsyning, vejbyggeri, børneinstitutioner eller skolebyggeri til et amtsdistrikt, er det ikke lovligt at gennemføre afstemninger blandt kommunens borgere. Indbyggerne i disse kommuner er hermed dårligere stillet. Det vil vi gøre en ende på ved at tillade afstemninger i amtsdistrikterne. Afstemningen skal gennemføres i de kommuner, som er berørt af de enkelte opgaver.

Die Linke

Die Linke afviser en tvungen sammenlægning af kommuner, amtsdistrikter eller amter og bykommuner med oplandskommuner.
Det ville betyde lange veje for indbyggerne. Den nuværende opdeling i amter udgør et godt territorialt grundlag for en regionalisering af energiproduktionen, men også i regionalt-økonomisk henseende. Eventuelle forandringer kan kun gennemføres med indbyggernes gode vilje. Derfor skal sammenlægninger ske ad frivillig vej og efter en afstemning blandt de berørte borgere.

kommentar
deling del

Skriv et svar