Single Daily
af

Jens Nygaard

Overvejer flydebro mellem Als og Fyn

Foreningen, som kæmper for ny broforbindelse, ser nærmere på norsk flydebro, som skulle være meget billigere. Borgermøde den 23. februar i Sønderborg.
Foreningen, som kæmper for ny broforbindelse, ser nærmere på norsk flydebro, som skulle være meget billigere. Borgermøde den 23. februar i Sønderborg.

En traditionel bro fra Als til Fyn – og det er en strækning på omkring 11 kilometer – vil koste mindst ti milliarder kroner. Det hænger blandt andet sammen med, at bunden ude i Lillebælt er meget blød, så der skal laves et omfattende piloteringsarbejde. Hvis man derimod laver en flydebro på strækningen, vil det blive en del billigere.

Det er baggrunden for, at Foreningen Als-Fyn Broen nu er begyndt at se nærmere på en flydebro. Det er foreningens mål på sigt at få skabt en fast forbindelse mellem de to landsdele.

– Vi har kontakt til et norsk firma, der allerede har lavet en del flydebroer og har stor erfaring med dem – og det ser meget interessant ud, siger formanden for foreningen, Mogens K. Nielsen fra Korinth på Fyn.

– Det ser også ud til at være et projekt, hvor en sådan bro ret hurtigt kan monteres, uddyber arkitekt Glenn Dierking fra Flensborg, der er med i foreningens bestyrelse.

Det norske firma har hidtil lavet flydebroer, der har haft en maksimal længde på syv kilometer, og skønnet i firmaet er, at op til ti kilometer også vil kunne lade sig gøre uden de store problemer. Så det er muligt, at en bro mellem Als og Fyn i givet fald skal monteres i to afdelinger – men det er altsammen noget, som firmaet er i gang med at undersøge.

Trafikundersøgelsen siger, at der næsten vil komme lige så mange biler som på Storebæltsforbindelsen på en eventuel ny forbindelse mellem Als og Fyn, hvis den vel at mærke laves som motorvej, og den er gratis. Foto: Foreningen Als-Fyn Broen

– Vi har haft et første møde med firmaet, og det bliver nu spændende at se, hvordan de mener, at det hele i givet fald ville skulle gribes an, siger Mogens K. Nielsen.

Han og foreningen har efter bidrag fra blandt andet Region Syddanmark fået lavet en del forundersøgelser af det store projekt.

Den nyeste undersøgelse siger, at der i 2030 vil kunne være en trafik på 33.400 biler i døgnet over en fast forbindelse, hvis den vel at mærke laves som motorvej – og hvis det ikke kommer til at koste noget.

En sådan bro vil kunne reducere rejsetiden for mange, og den vil kunne aflaste den stærke trafik ved Lillebæltsbroen og mellem Middelfart og Odense. fremgår det af rapporten fra firmaet COWI.


“I dag er de to eksisterende broer over Lillebælt uden betaling, og det vil være logisk også at lave en ny forbindelse uden betaling”

  – Mogens K. Nielsen

Han kan i den nye undersøgelse også se, at trafikken over en sådan bro med en betaling på 60 kroner vil blive halveret. Hvis der laves en motortrafikvej med betaling på 60 kroner, skønnes der at ville køre 11.500 biler over broen i døgnet.

Foreningen mener, at der er et stort potentiale i en ny forbindelse mellem Als og Fyn.
– Det kan derfor ikke gå hurtigt nok med at komme i gang med den, siger Mogens K. Nielsen.
Han og foreningen indbyder torsdag den 23. februar klokken 20 til et borgermøde om projektet. Det er i tilknytning til foreningens generalforsamling, og der vil senere blive udarbejdet et program for borgermødet. Det ligger imidlertid fast, at mulighederne for en flydebro vil have en fremtrædende plads.

– Det norske firma vil kunne fortælle noget generelt, men vil sikkert endnu ikke være færdige med forberedelserne og kunne fortælle noget mere detaljeret som for eksempel priser, siger Mogens K. Nielsen.

Mødet finder sted på Hotel Comwell, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

kommentar
deling del

Skriv et svar