Single Daily
af

Rasmus Meyer

Oplysningsarbejdet om Mindretallenes Hus sat i gang

Sydslesvigsk Forening (SSF) meldte forleden ud, at foreningen har været for dårlig til at orientere om projektet Mindretallenes Hus. Derfor skydes nu en oplysningskampagne i gang, og startskuddet lød ved samrådsmødet onsdag aften.
Sydslesvigsk Forening (SSF) meldte forleden ud, at foreningen har været for dårlig til at orientere om projektet Mindretallenes Hus. Derfor skydes nu en oplysningskampagne i gang, og startskuddet lød ved samrådsmødet onsdag aften.

Mindretallenes Hus er et omstridt projekt blandt de danske organisationer og foreninger i Sydslesvig. Det er der flere årsager til. På det seneste har især driftsomkostningerne og placeringen af Mindretallenes Hus, der skal være i det gamle pakhus i Nørregade, været en torn i det sydslesvigske øje.

Onsdag mødtes repræsentanter fra de danske organisationer og foreninger til samrådsmøde i Flensborghus. Mindretallenes Hus var i første omgang ikke med på dagsordenen, men på grund af emnets øgede omtale blev projektet sat på dagsordenen.

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen, fik først lejlighed til at orientere de øvrige danske foreninger og organisationer om Mindretallenes Hus. Han gjorde rede for projektets forløb, formål og finansieringen. Desuden forklarede han, at det ikke giver mening at diskutere, om Mindretallenes Hus var bedre placeret i Centralbiblioteket i Flensborg eller i Christianslyst.

– Det er der flere grunde til, lød det fra Jon Hardon Hansen, hvorefter han forklarede, at de søgte penge til renoveringen er bundet til pakhuset.

Desuden gjorde SSF-formanden rede for, at der er søgt midler til et EU-projekt, og ikke til et Sydslesvig-projekt. Derfor kan midlerne ikke bruges til at løse bygningsvanskeligheder i Sydslesvig.

Jon Hardon Hansen tilføjede, at man ikke kan bruge offentlige midler til biblioteket, når fremtiden for bygningen er usikker. Det samme gør sig gældende for Christianslyst.

– Og med støtten fra Flensborg By er der også forbundet en forventning om, at Mindretallenes Hus kommer til at ligge i Flensborg og ikke et sted i Angeln, sagde Jon Hardon Hansen.

Ved drøftelsen efter SSFs orientering om Mindretallenes Hus blev det tydeligt, at betænkelighederne blandt de øvrige medlemmer ikke er ryddet af vejen endnu.

Udo Jessen, formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, gentog sin opbakning til selve ideen om et fælles hus til mindretallene, men han holdt fast i, at de eksisterende sydslesvigske mursten kan løfte opgaven.

Bibliotekschef Jens M. Henriksen slog fast, at biblioteket i forvejen har konferencerum, datacenter og kontorudlejning. Derfor vil biblioteket være i stand til at løfte opgaven, og renoveringsomkostningerne for biblioteket udgør omkring 100.000 euro.

I det Sydslesvigske Samråd mødes repræsentanter fra de danske organisationer og foreninger i Sydslesvig. (Arkivfoto)

I det Sydslesvigske Samråd mødes repræsentanter fra de danske organisationer og foreninger i Sydslesvig. (Arkivfoto)

Suveræne organisationer

I Samrådet var der stor enighed om, at visionen om et fælles mindretalsprojekt er god, og at SSF ligesom de øvrige danske foreninger og organisationer er suveræn og selv kan bestemme over, hvilke projekter de prioriterer.

Samtidig gjorde medlemmerne det tydeligt, at de havde ønsket sig en bedre orientering om projektet hen ad vejen.

– Det er et problem, når SSF udtaler sig på hele mindretallets vegne uden at have drøftet projektet med Samrådet, kritiserede Udo Jessen.

Kirsten la Cour, samrådsmedlem for Sydslesvigsk Forenings tilsluttede foreninger, gav et godt råd med på vejen.

– Budskabets udsender er ansvarlig for at budskabet bliver hørt.

Jytte Nickelsen, Dansk Kirke i Sydslesvig, mindede om, at Samrådsmedlemmerne repræsenterer foreninger, og man har ikke haft mulighed for at drøfte projektet Mindretallenes Hus med baglandet, fordi SSF ikke før har sat drøftelsen om Mindretallenes Hus på dagsordenen.

Allerede inden Samrådsmødet havde SSF indset, at orienteringen om projektet Mindretallenes Hus har været utilstrækkelig. Derfor er SSF nu i gang med en oplysningskampagne. Den startede ved Samrådsmødet onsdag aften.

Ingen penge til socialrådgiver

Randi Kuhnt, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, beklagede et udsagn fra SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen. Han havde udtalt at driftsomkostningerne til Mindretallenes Hus, ifølge SSFs udregninger årligt 54.000 euro, er »peanuts«.

Det udsagn faldt Randi Kuhnt for bystet, taget i betragtning, at SSF i år grundet trængt økonomi har sagt nej til fortsat at finansiere en ekstra socialrådgiver.

Selve kritikken om den manglende støtte til socialrådgiveren gik Jens A. Christiansen ikke ind på.

Men han forklarede, at udsagnet måske har været uheldigt, men det skulle ses i forhold til andre driftsomkostninger, der er langt højere end de 54.000 euro til Mindretallenes Hus.

[MR]Øvrige punkter på dagsordenen[/MR]

Mindretallenes Hus fyldt det meste af Samrådsmødet. Men der var også andre punkter på dagsordenen.

Jens A. Christiansen orienterede om, at gadekampagnen i forbindelse med Minority Safepack bragte 500 nye underskrifter. Der er ikke planlagt flere gadekampagner. I stedet fokuseres der på at på interne underskrifter.

Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen orienterede om strategiudvalget, der skal se på gæsteværelser i Sydslesvig. Der arbejdes på en strategi for, hvorvidt Christianslyst kan holdes i live som gæsteværelse, men der følger en orientering efter næste møde i strategiudvalget. Det bliver formentligt i februar.

Desuden blev der præsenteret et sydslesvighjul, der skal bruges i forbindelse med Sydslesvig-kanonen. Konceptet bliver drøftet nærmere ved Sydslesvig-konferencen den 17. marts.

kommentar
deling del

Skriv et svar