Single Daily
af

Lars Geerdes

Online-kontakt til danske myndigheder bliver nemmere

Fra efteråret skal tyske statsborgere kunne kommunikere elektronisk med den danske forvaltning. Og danskere får snart skiftet NemID ud med MitID.
Fra efteråret skal tyske statsborgere kunne kommunikere elektronisk med den danske forvaltning. Og danskere får snart skiftet NemID ud med MitID.

I år er der deadline for, at EU-landene skal anerkende hinandens tekniske løsninger for borgernes elektroniske identificering over for myndighederne. En EU-forordning foreskriver blandt andet, at danske myndigheder senest den 18. september skal være parate til at modtage tyske online-henvendelser med den identificeringsmulighed, det tyske identitetskort, »Personalausweis«, rummer. Det skal være overflødigt først at anskaffe sig en dansk NemID for at få kontakt.

I princippet gælder eIDAS-forordningen for alle EU-lande, men kun i forbindelse med certificerede, det vil sige af EU-Kommissionen godkendte eID-løsninger. Tyskland, som ellers halter langt bagefter i den digitale verden, er foreløbig det eneste land, der har fået godkendt sin løsning.

Danmark vil i de kommende år udskifte NemID med det nye MitID, som efter planen i 2020 skal anmeldes til godkendelse i Bruxelles og i givet fald kan bruges af danske statsborgere over for tyske eller andre landes myndigheder. Landene er generelt ikke forpligtet til at indføre en eID-løsning for deres egne borgere.

Ordningen kan meget vel have positive konsekvenser for unge sydslesvigere, når de skal søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU) i Danmark. Proceduren er præget af meget og langvarigt bureaukrati, men kan blive en del nemmere, når eIDAS er trådt i kraft. Hvor stor en lempelse ordningen medfører, er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, siger pressesekretær i det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, Jakob Sejr Teichert, fordi der fortsat vil kræves et personnummer (cpr-nummer).

Næsten ubemærket af offentligheden er EU-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i november i fjor blevet enige om endnu en forordning, som skal fremme den grænseoverskridende online-handel, som hidtil ofte bliver blokeret. For eksempel af danske hjemmesider, hvor der kun kan tastes danske post- og telefonnumre ind, men ingen tyske. Det Indre Marked skal så at sige også fungere elektronisk. EU-Kommissionen forventer, at forordningen blandt andet vil medføre lavere priser ved grænseoverskridende pakkeleveringer.

Forordningen er ikke vedtaget endnu, men Kommissionens næstformand, Andrus Ansip, forventer, at det vil være en realitet til jul.

kommentar
deling del

Skriv et svar