Single Daily
af

Raning Krueger

Offentlighedslov i Slesvig-Holsten er klar

I Danmark har man i årtier haft en lov om offentlighed i forvaltningen. I Slesvig-Holsten fik man én efter pres fra SSW. Men myndighederne er for passive. Nu skal princippet vendes om, så al information
er tilgængeligt for alle.
I Danmark har man i årtier haft en lov om offentlighed i forvaltningen. I Slesvig-Holsten fik man én efter pres fra SSW. Men myndighederne er for passive. Nu skal princippet vendes om, så al information
er tilgængeligt for alle.

Er glasset nu halv tomt eller halv fyldt, når det gælder lov om offentlighed i forvaltningen og adgang til oplysninger fra offentlige myndigheder? Skal myndighederne vente passivt og derefter måske modsætte sig offentliggørelsen af informationer, eller skal der skabes en aktiv adgang til disse oplysninger for interesserede borgere? Og er der informationer, som fortsat skal være hemmelige?
Disse spørgsmål har altid været i fokus, når man drøftede lov om offentlighed i forvaltningen i Slesvig-Holsten. Den nuværende lov er fra 2012, men den ville regeringsflertallet i Kiel have fornyet.
Det skulle netop ske for at fastlægge en mere aktiv informationspligt for myndigheder og etablering af et elektronisk informationsregister.

Aktiv informationspligt

Det blev vedtaget af regeringsflertallet og CDU, mens FDP stemte blank og Piratpartiet imod.
Det betyder, at delstatsmyndighederne fremover skal gøre en række ting offentlige med adgang til sagsakter, forretningsordener og aktstykker, som alle skal tilmeldes det nye elektroniske informationsregister.
Delstatsregeringens forpligtes til at sørge for en uvildig undersøgelse af resultaterne, lige om resultaterne skal fremlægges i en rapport i delstatsparlmentet i 2020 og 2025.

Særregler

Men der vil komme særregler for kommuner, landdagen og delstatsrevisionen, hvor landdagen frygter store ekstra udgifter for amter og amtsfrie byer. Delstaten skal i øvrigt stille aktstykker til rådighed for kommuner, med mindre databeskyttelsen taler imod det.

Desuden skal rapporter fra landdagens videnskabelige tjeneste hemmeligholdes ligesom oplysninger fra delstatsrevisionen og retsvæsenet. Piratpartiet efterlyste mere vidtgående krav til, hvad der skal oplyses om, mens FDP stemte blank.
Ændringen kan næppe komme bag på nogle politikere, fordi den nye lov ret beset kun er en realisering af et forslag eller en hensigtserklæring, som landdagen allerede skrev ind i delstatsforfatningen i 2014.
Men grundlæggende skal altså alle oplysninger fra den offentlige forvaltning stilles til rådighed – med mindre noget andet taler imod det – og ikke omvendt kun, hvis der er et anerkendt behov for det.

kommentar
deling del

Skriv et svar