Single Daily
af

Jens Nygaard

Ønsker mere dansk-tysk turistsamarbejde

Det tyske mindretals parti, Slesvigsk Parti (SP), vil nu arbejde for stærkere partnerskaber på tværs af grænsen og etablering af en decideret Destination Sønderjylland/Schles­wig, der frem til 2020 skal bane vejen for, at flere turister kommer til grænselandet. Der er nemlig tale om et smukt feriested og en historisk og kulturelt spændende og alsidig region. Markedsføringen nord for grænsen sker i dag gennem de fire sønderjyske kommuners fælles turismeorganisation, Destination Sønderjylland, som SP aktivt har støttet.

– Destination Sønderjylland gør et godt stykke arbejde. Men det er på tide, at vi frem mod 2020 løfter turismeindsatsen på tværs af grænsen og satser på en stærk Destination Sønderjylland-Schleswig, lyder opfordringen fra Stephan Kleinschmidt, der er byrådsmedlem og spidskandidat for Slesvigsk Parti i Sønderborg Kommune.

– Det vil profilere regionen og give os øget turisme, større omsætning og mere liv i by og butikker, tilføjer han. Baggrunden er, at den dansk-tyske grænseregion historisk set er en sammenhængende kulturregion. Derfor tog Slesvigsk Parti i sin tid også initiativ til Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig, der i år blev forlænget frem til 2020 og har til formål at styrke det fælles kulturrum i grænselandet.

– Det er oplagt også at koble turismen på dette, siger Stephan Kleinschmidt. Han bakkes op af partifællen Anita Carlsen-Rausch, der er kandidat for Slesvigsk Parti i Tønder Kommune.

– Turismesamarbejde skal ikke stoppe ved grænsen. Der ligger et stort potentiale i at lave en fælles markedsføring af grænselandet med dets historiske, kulturelle og kulinariske særpræg, siger hun og tilføjer:

– Forudsætningen er en fælles dansk-tysk turismeorganisation i form af Destination Sønderjylland-Schleswig, som skal forestå den fælles strategiske turismeudvikling i grænselandet.

SP har netop haft et sommergruppemøde. Her var der andre konkrete forslag, som skal løfte turismen. Det drejer sig blandt andet om en dansk-tysk turismemesse, en turisme-app for grænselandet og nye faciliteter, herunder bynære autocamperparker.

kommentar
deling del

Skriv et svar