Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Ønsker biskop som ny 
formand for Grænseforeningen

Grænseforeningen har for første gang i 65 år fremgang i medlemstallet. Samtidig er ledelsen kommet med sit bud på en ny formand: Biskop Peter Skov-Jakobsen, København.
Grænseforeningen har for første gang i 65 år fremgang i medlemstallet. Samtidig er ledelsen kommet med sit bud på en ny formand: Biskop Peter Skov-Jakobsen, København.

København/Løgumkloster. Med en fremgang på 368 medlemmer siden december er det en yderst tilfreds formand for Grænseforeningen, Jens Andresen, der stiller sin formandspost til rådighed på sendemandsmødet den 2. og 3. maj. Grænseforeningens bestyrelse indstiller, at det bliver Københavns biskop, den 60-årige Peter Henrik Skov-Jakobsen, der bliver foreningens ny formand.

Det er en voksende forening, en kommende formand skal overtage. Grænseforeningen har ifølge Jens Andresen ikke siden 1955 oplevet en fremgang i medlemstallet i den størrelsesorden.

For en åben danskhed

Om ønsket om at få Københavns biskop som formand siger næstformand Jørgen Bruun Christensen:

– Vi har holdt møde med Peter Skov-Jakobsen, der føler sig helt i overensstemmelse med Grænseforeningens kurs, som den er formuleret i sloganet »for en åben danskhed«.

Peter Skov-Jakobsen har ikke hidtil været medlem af den 100-årige forening.

Havde I ikke en egnet kandidat blandt medlemmerne?

– Vi er bevidst gået efter en person udefra. Gerne en med et stort netværk – også i det politiske liv, og som biskoppen har sagt til os, så har han mange kontakter i mange ministerier. Han har desuden rødder i grænselandet og har været sømandspræst og har dermed kendskab til mange kulturer, siger næstformanden.

Sjældne kampvalg

Fristen for indstilling til formandsposten er den 7. marts. Jørgen Bruun Christensen er ikke bekendt med, om der er andre kandidater på vej. Foreningen er ikke præget af kampvalg. Det seneste var i 1993, da tidligere minister Bertel Haarder tabte til seminarielektor Jørn Buch.

Den siddende formand, Jens Andresen, gjorde det allerede klart ved tiltrædelsen i 2016, at han ville fratræde efter få år på posten.

Knækket kurven

At stigningen i medlemstallet kommer netop nu, tror formanden skyldes den opmærksomhed, Genforeningen kaster på Sydslesvig og grænseregionen. Det skyldes også, at Grænseforeningen har øget sin synlighed.

– Vi har arrangeret mange aktiviteter. Eksempelvis har vi et samarbejde med Sigurd Barret, der turnerer rundt i hele landet og fortæller om Genforeningen, siger Jens Andresen. Han fremhæver også Grænseforeningens magasin som en succes.

Den øgede synlighed har skabt en større bevidsthed om grænseområdet hos danskerne.

– Jeg tror, folk melder sig ind, fordi de er nysgerrige på historien og udviklingen i grænseområdet, og fordi de har lyst til at støtte danskheden og det danske mindretal i Sydslesvig, siger Jens Andresen.

kommentar
deling del

Skriv et svar