Single Daily
af

Rasmus Meyer

Øget dansk pres på lærernes overenskomst

Efter Martin Henriksen (DF) lægger Anni Matthiesen (V) også op til en undersøgelse af, hvorvidt de sydslesvigske læreres arbejdsvilkår er i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Efter Martin Henriksen (DF) lægger Anni Matthiesen (V) også op til en undersøgelse af, hvorvidt de sydslesvigske læreres arbejdsvilkår er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Anni Matthiesen (V), medlem af Folketinget og medlem af Sydslesvigudvalget, ønsker, at udvalget får undersøgt lovligheden af de sydslesvigske læreres arbejdsvilkår, det vil sige lønnen og undervisningstiden.

Dermed lægger hun sig på linje med Martin Henriksen (DF), der forleden lagde op til en undersøgelse af arbejdsvilkårene.

Begge argumenterer med, at Sydslesvigudvalget som udgangspunkt kun giver tilskud til organisationer, der ikke yder sine medarbejdere løn, der ligger over det normale for tilsvarende hverv i Sydslesvig. Sådan står det i Sydslesvigloven – dog med en undtagelse for netop Skoleforeningen og for Centralbiblioteket. De kan aflønne visse grupper af deres ansatte efter danske overenskomster.

Men siden skolereformen i 2013 er der kommet en ubalance i overenskomsterne i Danmark og i Sydslesvig. Det gælder særligt med henblik på undervisningstiden. Derfor opfylder Skoleforeningen muligvis ikke kravene for undtagelsen i Sydslesvigloven. Hvis den danske overenskomst ikke følges, skal der gives en løn svarende til det normale for tilsvarende hverv i Sydslesvig.

Sådan kan den nuværende situation i det mindste tolkes, og det er netop det, Anni Matthiesen og Martin Henriksen vil have nærmere undersøgt.

– Det er vigtigt, at tvivlen opklares – eller bliver manet i jorden. Uvished har ingen glæde af, lyder det fra Anni Matthiesen.

Hun understreger, at Sydslesvigudvalget er forpligtet til at føre tilsyn. Derfor må spørgsmålet ikke blive hængende i luften.

Hvem skal undersøge

Ifølge Martin Henriksen er det Sydslesvigudvalget, der skal tolke lovgivningen og vurdere, om arbejdsvilkårene for de sydslesvigske lærere er i overensstemmelse med loven.

Han peger samtidig på, at udvalget kan inddrage en ekstern aktør.

– I dette tilfælde ville det være oplagt, at det bliver udført af et uafhængigt advokatfirma, siger Martin Henriksen.

Anni Matthiesen vil på nuværende tidspunkt ikke give et bud på, hvem der skal undersøge, om loven overholdes.

– Jeg mener, at vi i første omgang skal drøfte sagen yderligere i udvalget. Vi skal sammen finde ud af, hvilke værktøjer vi i givet fald har, siger hun og tilføjer, at der skal graves et spadestik dybere.

Mulige konsekvenser

Mens Anni Matthiesen ikke vil spå om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis loven ikke overholdes, kommer Martin Henriksen med et bud.

– I yderste konsekvens kan udvalget stoppe udbetaling af midler, og sågar kræve allerede overførte midler tilbagebetalt, siger Martin Henriksen, men tilføjer, at det på ingen måde er det, han ønsker.

Han satser på, at der kan findes en løsning, hvor forholdene gradvist bliver bragt i orden.

Sydslesvigudvalgets formand Christian Juhl (EL) afviste forleden, at udvalget vil blande sig i driften i Sydslesvig. Den holdning deler udvalgskollega Rune Christiansen (R).

 

Dagens avis har flere artikler om samme emne:

“Sydslesvigudvalget har drøftet arbejdsvilkår før”

“Rune Christiansen: Det er en politisk beslutning”

kommentar
deling del

Skriv et svar