Single Daily
af

Holger Johannsen

Nyt sygehus genopliver næppe samarbejde

Planen om at bygge et helt nyt sygehus som erstatning for Diako og Franziskus, vækker også overvejelser om en fornyelse af det skrinlagte samarbejde mellem Franziskus-Hospitalet og kræftpatienter fra Danmark.

Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD), understregede forleden under et debat i byrådet om nye sygehusplaner, at hun under alle omstændigheder ville fastholde Flensborgs specialer på sygehusområdet som strålebehandlingen.

– Hvis der bliver bygget et nyt sygehus i Flensborg, må det ikke være et standardsygehus, den bør have de samme specialer, som vore nuværende klinikker, sagde overborgmesteren med henvisning til bl.a. Franziskus-Hospitalets stråleterapi, som i flere end ti år omfattede et samarbejde med Region Syddanmark, der står for sygehusvæsenet nord for grænsen.

Men det er åbenbart meget usandsynligt, at Flensborgs nye sygehusplaner også genopliver det grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark på sundhedsområdet.

– Vi har for tiden ingen kontakt med Vejle, siger direktøren for Franziskus-Hospital, Klaus Deitmaring og tilføjer:

– Vi må hellere vente med at drøfte et nyt samarbejde med Region Syddanmark, indtil sygehusplanen er helt på plads. Vi har jo ikke engang fundet et byggegrund endnu, og finansieringen af projektet er heller ikke på plads.

Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD) mener, at hvis der bliver bygget et nyt sygehus i Flensborg, bør den have de samme specialer, som vore nuværende klinikker, som for eksempel Franziskus-Hospitalets stråleterapi.(Arkivfoto)

Heller ikke Diakonissen-Anstalt, der også skal flytte med ind i et eventuelt nyt sygehus i Flensborg, tror rigtigt på et udvidet dansk-tysk samarbejde på sundhedsområdet.

– Nord for grænsen bliver der jo nu investeret mange penge i nye klinikker, og i øvrigt er det nok problematisk at få de ret forskellige sundhedssystemer i Tyskland og Danmark til at fungere så meget sammen, at et tysk-dansk sygehussamarbejde kan fungere, siger pressetalsmanden for Diakonissen-Anstalt, Ole Michel.

– Et muligt sygehussamarbejde med Danmark står heller ikke øverst på dagsordenen lige nu, vi skal lige først have gjort vores eget hjemmearbejde, fortsætter han.

Heller ikke Franziskus-direktøren ser i øjeblikket tendenser til en genoplivelse af sundhedssamarbejdet hen over grænsen.

– Vi har ikke talt med Region Syddanmark om det for nylig, den slags forhandlinger om en mulig sundhedssamarbejde bør i øvrigt føres gennem social- og sundhedsministeriet i Kiel, siger Klaus Deitmaring.

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose, kan ikke forestille sig en ny aftale om sygehussamarbejde hen over grænsen.

– Vi bruger netop nu 2,8 milliarder kroner til opgraderingen af vore sygehuse, og sålænge ikke også tyske patienter kan kommer nordpå for at blive behandlet her, kan jeg ikke se et grundlag for et grænseoverskridende sygehussamarbejde, heller ikke, hvis der bliver bygget et nyt sygehus i Flensborg, siger hun ti avisen.

kommentar
deling del

Leave a Reply