Single Daily
af

Rasmus Meyer

Thomas Schumann

Nyt slag rammer Fælleslandboforeningen

Kulturministeriet i Slesvig-Holsten følger Sydslesvigudvalget og stopper den økonomiske støtte til Fælles-landboforeningen for Sydslesvig. Delstaten varsler desuden en selvstændig undersøgelse af sagen.
Kulturministeriet i Slesvig-Holsten følger Sydslesvigudvalget og stopper den økonomiske støtte til Fælles-landboforeningen for Sydslesvig. Delstaten varsler desuden en selvstændig undersøgelse af sagen.

30.000 euro årligt og 25.000 euro som projektstøtte til udvidelsen af Christian Lassens Minde-Museum. Det er, hvad Fælleslandboforeningen for Sydslesvig indtil nu har fået af økonomisk støtte fra Slesvig-Holstens kulturministerium. Men efter at Sydslesvigudvalget har indstillet den danske støtte til foreningen, kommer der nu også et stop fra tysk side.

– Indtil alle klagepunkter er opklaret, yder ministeriet ingen støtte til foreningen, forklarer kulturministeriet i en skriftlig meddelelse.

Meddelelsen kommer efter Sydslesvigudvalgets beslutning om at stoppe støtten til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig i 2019, efter at en ekstern revisionsundersøgelse fandt frem til flere kritisable forhold i foreningens økonomiske forhold.

– Den 31. januar informerede det danske generalkonsulat i Flensborg os om, at Sydslesvigudvalget har fundet frem til flere uregelmæssigheder og derfor har indstillet støtten. Vi er på nuværende tidspunkt ikke klar over, hvilke konkrete uregelmæssigheder det handler om, men vi går nu i gang med at opklare det, forklarer ministeriet i Kiel.

Ministeriet vil derfor arbejde tæt sammen med de danske myndigheder, og samtidig varsler ministeriet, at de inden længe foretager en selvstændig undersøgelse af sagen.

Bestyrelsen i Fælleslandboforeningen for Sydslesvig kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvilke konsekvenser beslutningerne i København og Kiel får for foreningen.

Nis Hansen forklarer på vegne af bestyrelsen, at den vil holde et møde torsdag (7. februar), hvor bestyrelsen drøfter sagen.

Desuden arbejdes der på en meddelelse, der snart vil blive sendt ud til alle foreningens medlemmer.

Fælleslandboforeningen bebuder også, at der snart vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at klarlægge nogle ting og påstande, forklarer Nis Hansen.

Stof til eftertanke

Sydslesvigudvalget indledte den eksterne revisionsundersøgelse, efter de havde fået oplysninger om, at de økonomiske forhold ikke forholdt sig, som de skulle.

Udvalgets medlemmer er overrasket over, at reglerne ikke blev overholdt, og formand Anni Matthiesen (V) mener, at det bør give stof til eftertanke blandt de øvrige foreninger og institutioner i mindretallet.

kommentar
deling del

Skriv et svar