Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Nyt oplæg: Tre små skoler skal lukkes

Risby, Bøl-Strukstrup og Kobbermølle danske skoler skal dreje nøglen, hvis det står til Skoleforeningens styrelse. Vestermølle Danske Skole friholdes. Fællesrådet fælder den endelige dom om to uger.
Risby, Bøl-Strukstrup og Kobbermølle danske skoler skal dreje nøglen, hvis det står til Skoleforeningens styrelse. Vestermølle Danske Skole friholdes. Fællesrådet fælder den endelige dom om to uger.

Flensborg. Den højeste myndighed i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Fællesrådet, har det sidste ord på sit møde den 18. februar. Men står det til foreningens folkevalgte ledelse, Styrelsen, så lukker Risby, Bøl-Strukstrup og Kobbermølle danske skoler hurtigst muligt. Styrelsen og direktionen har sendt et ti sider lang begrundet forslag til lukningerne. Papirets største overraskelse er, at Vestermølle Danske Skole ikke længere figurerer blandt de lukningstruede skoler. Da Skoleforeningen fremkom med sit spareforslag i september 2018, var den lille skole ved Rendsborg blandt de lukningstruede. Til forskel for Risby og Bøl-Strukstrup er der et stabilt elevtal i Vestermølle, der også har børnehave. Netop det at have en intakt fødekæde har været afgørende for Styrelsen til at friholde skolen i den aktuelle og meget omfattende sparerunde.

Overenskomster i fokus

– Vi kommer til at gå ind i 2021 med en million euro i underskud. Vi høster en her og nu besparelse på at lukke de små skoler, men på lang sigt er vi nødt til at gribe de muligheder, vi har for at spare på antallet af ansatte samt at kigge på deres arbejdstid, siger formanden for Skoleforeningen, Udo Jessen. Af oplægget fremgår det, at der vil blive justeret på mange skruer.

– Det bringer os ikke i mål. Det kan og skal de kommende overenskomster. Det er der, der er store summer er at hente, siger Udo Jessen.

Effekten af at lukke Risby og Bøl-Strukstup og de facto lukke Kobbermølle Danske Skole, der dog benævnes som en sammenlægning med den meget større Harreslev Danske Skole, er sparede 320.000 euro i år. Næste år vil der kunne spares 795.000 euro på indgrebet.

Udo Jessen tør ikke spå om udfaldet af Fællesrådsmødet.

Har forstået alvoren

– Men det er mit klare indtryk, at medlemmerne har forstået alvoren og vil være med til besparelser, siger formanden. Han understreger, at de små skoler bør lukkes både ud fra et sparehensyn og ud fra et synspunkt om ansvarlighed.

– Vi er nødt til at omgås de offentlige midler ansvarligt. Både strukturelt, men også ud fra det krav om effektivitet, vi ser de danske kommuner er underlagt i de her år, er vi nødt til at foretage de her indgreb. Det er et vilkår nu og i fremtiden, at vi hele tiden skal finde måder at være mere effektive på, siger Udo Jessen og tilføjer:

– Skolelukningerne vil stabilisere vores økonomiske situation. På lidt længere sigt vil vi med andre initiativer få luft i vores økonomi til udvikling.

kommentar
deling del

Skriv et svar