Single Daily
af

Rasmus Meyer

Nyt forsøg på at få mindretallene medtaget i tysk grundlov

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) opfordrer delstatsregeringen i Kiel til at starte et initiativ i forbundsrådet om at optage de anerkendte mindretal i Tyskland i grundloven. Sammen med SPD opfordrer SSW delstatsregeringen til at støtte initiativet. Det er ikke første gang, at SSW forsøger at få mindretallene ind i den tyske grundlov.
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) opfordrer delstatsregeringen i Kiel til at starte et initiativ i forbundsrådet om at optage de anerkendte mindretal i Tyskland i grundloven. Sammen med SPD opfordrer SSW delstatsregeringen til at støtte initiativet. Det er ikke første gang, at SSW forsøger at få mindretallene ind i den tyske grundlov.

Den nye forbundsregering i Berlin agter at foretage ændringer i den tyske grundlov. Det fremgår af regeringsaftalen mellem CDU/CSU og SPD, og når der i forvejen ændres i grundloven, burde mindretallene i Tyskland tages med i grundloven.

Det mener landdagsgruppen fra mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der sammen med SPDs landdagsgruppe har stillet et forslag (Antrag) i landdagen. Det går ud på, at delstatsregeringen skal indlede et initiativ i forbundsrådet (Bundesratinitiative), for at få forbundsdagen til at optage de i Tyskland anerkendte mindretal i grundloven.

Det vil sige, at det danske mindretal, friserne, sorberne, og sinti og roma.

I flere delstater er mindretallene allerede med i delstatsforfatningerne. Det gælder for eksempel i Slesvig-Holsten, Brandenburg og Sachsen.

Men på forbundsplan er mindretallene endnu ikke nævnt.

Flere forsøg

Der har været flere forsøg på at ændre grundloven for at optage mindretallene. Det skete blandt andet i 1991-1993, da en forfatningskommission anbefalede at tage hensyn til mindretallene. Dengang var der formuleret en passus, der gik ud på, at staten »respekterer« (achtet) mindretallene.

Men også i nyere tid har der været flere forsøg. Op til forbundsdagsvalget, da daværende kanslerkandidat Martin Schulz var på besøg i Slesvig-Holsten, talte SSW med ham. Og Martin Schulz var positiv indstillet over for ideen om at optage ønsket i regeringsgrundlaget.

Inden regeringsforhandlingerne i Berlin sendte SSW så breve til forbundskansler Angela Merkel (CDU) og Martin Schulz (SPD) i håb om, at sagen endeligt blev taget med i regeringsforhandlingerne.

Det lykkedes ikke.

SSW og SPD vil have de anerkendte mindretal i Tyskland optaget i grundloven. Arkivfoto.

SSW og SPD vil have de anerkendte mindretal i Tyskland optaget i grundloven. Arkivfoto.

Lang vej endnu

Inden mindretallene optages i grundloven skal forslaget gennem flere parlamentariske instanser. For selv om delstatsregeringen i Kiel skulle støtte sagen, ville det kun være første skridt.

Forbundsdagen afgør i sidste ende, men inden det kommer så langt, skal forbundsrådet vedtage, at det overhovedet tages op i forbundsdagen.

En grundlovsændring kan kun foretages, når to tredjedele af forbundsdagens medlemmer stemmer for det.

Debat i landdagen

Forinden emnet tages op i landdagen ved landdagsmødet i kommende uge, har FDP allerede signaliseret, at emnet ikke bare nikkes af. FDPs mindretalsordfører i Kiel, Kay Richert, forklarer:

– I FDP mener vi, at der er behov for en udførlig debat inden man ændrer grundloven. Mindretalsbeskyttelse er uden tvivl overordentlig vigtig for et liberalt og moderne samfund. Spørgsmålet er nu, om det skal tages med i grundloven, hvor der i forvejen er et forbud mod diskriminering.

Koalitionspartneren De Grønne støtter ønsket om at optage mindretallene i grundloven.

– Jeg ville glæde mig meget, hvis mindretallene tilgodeses i grundloven, ligesom de gør i Slesvig-Holsten. Om det lykkes at få flertal for det i forbundsdagen må vise sig, men vi vil yde en indsats for at mindretallene optages, siger Rasmus Andresen, mindretalsordfører for De Grønne i landdagen.

Ministerpræsident Daniel Günther (CDU) holder sig tilbage med at sige, om delstatsregeringen vil tage ønsket op i forbundsrådet.

Men han forklarer, at mindretalsmodellen i Slesvig-Holsten er båret af en bred enighed om, at mindretallene anerkendes og beskyttes. Desuden siger han, at delstatsregeringen engagerer sig for mindretallenes rettigheder ud over delstatens grænser. Senest har regeringen støttet underskriftindsamlingen Minority Safepack initiativ, der har til formål at sikre mindretalsrettighederne på europæisk plan.

kommentar
deling del

Skriv et svar