Single Daily
af

Jens Nygaard

Nyt dansk-tysk projekt sætter skub i landområder

Projektet Benefit4Regions går i gang med støtte fra Interreg-programmet. Arbejdet laves i temagrupper, hvor danskere og tyskere mødes.
Projektet Benefit4Regions går i gang med støtte fra Interreg-programmet. Arbejdet laves i temagrupper, hvor danskere og tyskere mødes.

Der er et meget stort potentiale i landområderne.

Sådan lyder det fra Volker Ratje, der er chef for erhvervsfremmeselskabet (Wirtschaftsförderungsagentur) i Plön. Han er samtidig en af ankermændene i det store dansk-tyske projekt Benefit4Regions, der tirsdag blev skudt officielt i gang med et arrangement på Syddansk Universitet i Kolding.

Den danske by ligger nemlig midt i det store område, der er med i projektet. Det strækker sig fra den nordøstlige del af Tyskland over Syddanmark, Fyn, Sjælland og til de danske sydhavsøer, Lolland, Falster og Møn.

EU har via Interreg ydet 2,2 millioner euro til projektet, der er planlagt til at vare indtil sommeren 2019, og ud over erhvervsfremmeselskabet i Plön som primus motor er der 11 projektpartnere og en del netværkspartnere.

Det hele drejer sig om at skabe basis for en bedre udvikling i landområderne. Her er problemerne nogenlunde de samme både i Danmark og Tyskland. Det drejer sig blandt andet om afvandring og manglende fysisk og digital infrastruktur.

Skal lære af hinanden

Der laves omkring en halv snes temagrupper med både dansk og tysk deltagelse. Her er både kommuner, organisationer, læreanstalter og erhvervsselskaber med.

– Tanken er, at vi skal lære af hinanden og på sigt oparbejde et vedvarende samarbejde mellem Danmark og Tyskland, fortalte Hans Philip Tietje fra Region Syddanmark under optakts-arrangementet. Han er også formand for det udvalg, der beskæftiger sig med Interreg 5A.

Projektpartnerne investerer selv omkring 1,4 millioner euro i projektet – for det meste i form af løn til medarbejdere, som deltager i projektet.

“Det drejer sig også om at få mere bevågenhed fra politikernes side”

– Allan Andersen

Det tog to år at få bevillingen fra EU i land. I første omgang blev der rejst indsigelser mod projektet, men da de var blevet korrigeret, blev det besluttet at bevilge de 2,2 millioner euro. Der er allerede åbnet for, at projektet måske kan blive forlænget med et år. Det vil så afhænge af, hvordan det forløber. Det vil nemlig blive evalueret løbende.

– Manglende bredbånd er blandt andet et stort problem i landområder i både Danmark og Tyskland. Det er der en gruppe, som vil arbejde specifikt med, fortæller Allan Andersen fra det danske Landdistrikternes Fællesråd.

Han deltog sammen med et halvt hundrede andre i går i søsætningen af det store dansk-tyske fremstød.

Allan Andersen peger som mange andre også på den fysiske infrastruktur ude på landet som et problem i begge lande. Her vil der blandt andet også blive set på mobiliteten og på mulighederne for fælles transport.

Derimod anser Allan Andersen ikke afvandringen for at være det store problem ude på landet længere.

Der er efterhånden mange, som har set fordelene ved at bo ude på landet – men de skal også hjælpes

– Allan Andersen

I alt vil der blive arbejdet med temaer i en halv snes arbejdsgrupper, som deltagerne i projektet kan tilmelde sig – alt efter hvad der er de fremherskende problemer i deres område.

– Vi vil gerne prøve at øge efterspørgslen på lokalt producerede fødevarer, fortalte Connie Skovbjerg fra Sønderborg Kommune. Hun er tovholder i en arbejdsgruppe, der har vores mad som sit område. Her vil der blandt andet blive set på mulighederne for, at der kan laves bedre mad til børnene i både danske og tyske skoler og institutioner.

Et af de store problemer i landlige områder i både Danmark og Tysklan er manglen på godt og stabilt bredbånd. Det vil en af grupperne arbejde med.
Foto: Jens Nygaard

Et andet tema er CO2-neutral varmeforsyning.

– Her er mulighederne i Danmark bedre. Der er 63 procent af de danske husholdninger, der er tilsluttet fjernvarme, mens det kun er 12 procent i Tyskland, fortalte Jens-Peter Baden fra Plön Amt, der angiver takten i denne gruppe. Gruppens tanke er, at der måske kan laves varmenet, så mange husholdninger slås sammen. Og planen er senere at lave et katalog med de forskellige muligheder, som kan bruges ude i landkommunerne – både i Danmark og Tyskland.

Et andet emne er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Her er det Kalundborgegnens Erhvervsråd, der står i spidsen for gruppen. Problemet for kommunen og virksomhederne i det vestlige Sjælland er nemlig at tiltrække netop den arbejdskraft, som der er brug for.

– På den tyske side ved jeg, at der er mangel på læger en del steder, ligesom der er et generationsskifte på vej i mange offentlige forvaltninger, hvor der vil være brug for mange nye medarbejdere i de kommende år, fortalte Laila Bregner Carlsen fra det sjællandske erhvervsråd. Hun glæder sig til samarbejdet med de tyske kolleger.

Et fjerde område er tilgangen til støttemidler. Her er det erhvervsselskabet i Plön, der står i spidsen for gruppen.

“Jeg kan forestille mig, at vi efter at have arbejdet sammen i grupperne i nogle år måske når frem til at kunne lave fælles kampagner”

– Volker Ratje

Han er sikker på, at landområderne vil få meget ud af det nye samarbejde. Der er nemlig med hans ord »ofte brug for impulser« ude på landet.

Hele samarbejdet skulle gerne munde ud i nye strategier og en fælles samling af data – og det er planen, at resultaterne via for eksempel en webside skal publiceres bredt ud.

De næste samlede initiativer inden for projektet er allerede planlagt: I februar bliver arbejdsmetoden inden for grupperne diskuteret, og i april er der planlagt en workshop.

Arbejdet vil løbende blive fulgt af et udvalg.

kommentar
deling del

Skriv et svar