Single Daily
af

Lennart Adam

Nye udfordringer ved grænsen

De seneste måneder har et stigende antal flygtninge forsøgt at rejse ind i Tyskland fra Skandinavien. Det betyder mere arbejde for det tyske forbundspoliti i Flensborg, som derfor er blevet omstruktureret.
De seneste måneder har et stigende antal flygtninge forsøgt at rejse ind i Tyskland fra Skandinavien. Det betyder mere arbejde for det tyske forbundspoliti i Flensborg, som derfor er blevet omstruktureret.

Thomas Gehrmann og Heiko Kraft vil aldrig glemme de måneder i 2015, hvor de var på arbejde på banegården i Flensborg. Sammen med deres kolleger fra forbundspolitiet og hundredvis af frivillige tog de i efteråret 2015 dagligt imod op til 1000 flygtninge, der på deres vej mod Skandinavien fik et ufrivilligt ophold i Flensborg.

– På baggrund af den ekstreme situation var det en god tid og et fantastisk samarbejde, både med hjælperne på banegård og med flygtningene, siger Thomas Gehrmann.

I dag, godt to år senere, ser situationen helt anderledes ud. Grænserne til Danmark kontrolleres 24 timer i døgnet af det danske politi, hjemmeværn og militær, og antallet af flygtninge, der søger lykken i Danmark eller Sverige, er reduceret til næsten ingenting.

Derimod synes antallet af flygtninge, der det sidste års tid har forsøgt at rejse ind i Tyskland nordfra, at være stigende.

I nogle weekender standser politiet op til 40 personer med manglende eller falske papirer, som de derfor tager med på stationen. Andre dage drejer det sig kun om nogle enkelte personer.

– Dagene er meget forskellige, men det sker meget sjældent, at vi ikke får fat i nogen, siger Thomas Gehrmann.

For to år siden fulgte Flensborg Avis forbundspolitiet i deres arbejde på motorvejen.

På det tidspunkt var især det menneskesmuglere, som politifolkene var ude efter. I biler og minibusser smuglede de flygtninge mod nord, for det meste personer fra Afrika eller Mellemøsten.

Nu står Thomas Gehrmann og Heiko Kraft sammen med deres kolleger Frank Solterbek og polititalsmand Hanspeter Schwartz på den modsatte side af Autobahn 7 nær grænseovergangen ved Frøslev.

De koncentrerer sig som personer, som forsøger at flygte fra Danmark mod syd.

– I 2015 havde vi den store bølge af flygtninge mod Skandinavien, og nu i 2018, godt to år senere, opdager vi, at flere og flere personer tager den modsatte vej fra Skandinavien til Tyskland. Det er så vores opgave som forbundspoliti at kontrollere, om de har lovlige papirer, forklarer Hanspeter Schwartz.

Trods al rutine stiller det igen og igen forbundspolitiet over for nye udfordringer.

– De fleste af de mennesker, vi kontrollerer, har ingen ID og kan derfor ikke straks identificeres. Så vi ved i begyndelsen ikke noget om personen og skal først fastslå vedkommendes identitet, inden der kan træffes yderligere foranstaltninger. Vores opgave er derfor at forvandle en ukendt person til en kendt person, siger Hanspeter Schwartz.

Den dag, da Flensborg Avis fulgte politiet, havde betjentene allerede fra dagens begyndelse haft to fuldtræffere. En bil med to litauere med stjålne varer gik i nettet om morgenen. Desuden fik de på Flensborg banegård standset en flygtning fra Sverige, som med en afvist asylansøgning forsøgte at komme ind i toget for at fortsætte videre ned i Tyskland.

Målet for forbundspolitiets indsats er derfor blevet ændret.

– På grund af den danske kontrol ved grænsen standser vi stort set ingen organiserede menneskesmuglere, der vil til Danmark. Lejlighedsvis standser vi menneskesmuglere, der opererer den anden vej fra Danmark, forklarer Thomas Gehrmann.

Det har han også en enkel forklaring på:

– Menneskesmuglerne har et godt netværk, og det rygtes hurtigt, at der bliver afvist flere og flere asylansøgninger, siger Thomas Gehrmann.

Flere gange om ugen kalder danske politibetjente de tyske kolleger til grænsen, hvis de har kontrolleret en person med falske eller manglende dokumenter. Derudover har politiet i flere måneder kontrolleret flere og flere flygtninge, som rejser fra Skandinavien til Tyskland. (Foto: Sven Geißler)

Flere gange om ugen kalder danske politibetjente de tyske kolleger til grænsen, hvis de har kontrolleret en person med falske eller manglende dokumenter. Derudover har politiet i flere måneder kontrolleret flere og flere flygtninge, som rejser fra Skandinavien til Tyskland. (Foto: Sven Geißler)

Den danske grænsekontrol har med andre ord haft sin indflydelse på det tyske forbundspolitis arbejde. De tyske betjente bliver flere gange om ugen bedt om at køre til grænsen, når deres danske kolleger tilbageholder personer, som ikke har lov til at rejse ind i Danmark.

Det sker også denne dag. En inder og en rumæner var blevet tilbageholdt ved grænseovergangen i Padborg. Overdragelsen fra det danske politi til de tyske kolleger er rutine og foregår uden dramatik. De to personer tages med til politistationen i Flensborg, hvor deres identitet fastslås. Denne proces tager cirka to timer.

At den ene kommer så langt væk fra som Indien er ikke så usædvanligt, som det kan synes.

– Flensborg er transitstation for personer fra både Syd- og Nordamerika, fra næsten alle afrikanske nationer og fra Asien, hele verden kommer her til os, siger Thomas Gehrmann.

Men flertallet af de mennesker, som forbundspolitiet beskæftiger sig med, er fortsat flygtninge fra krigs- og katastrofeområder som Syrien, Afghanistan, Irak og Eritrea.

Det er vigtigt for betjentene, at de bevarer den nødvendige afstand til de enkelte flygtninge, selv om det i nogle tilfælde kan være svært.

– Selvfølgelig er det nogle gange svært, især når det drejer sig om børn, forklarer Thomas Gehrmann.

– For trods alt professionalisme er vi selvfølgelig kun mennesker. Og når et barn er bange, så tager vi os af det. Vi har alle leget med børn for at aflede deres opmærksomhed og berolige dem, og kollegerne har købt legetøj til børnene. Man må bare ikke lade det komme for tæt på, tilføjer Heiko Kraft.

Det er situationer, som de vil komme til at oplede igen og igen i fremtiden.

– Den skandinaviske asylpolitik er blevet forværret. Flygtninge, hvis asylansøgning er blevet afvist, forsøger at forlade landet, før de bliver hjemsendt, og så kommer disse mennesker tilbage til os, siger Thomas Gehrmann.

Det overrasker ikke forbundspolitiet. Især i de første dage af flygtningestrømmen i 2015 spredte organiserede menneskesmuglere rygter om, at flygtninge fik den bedste behandling i Skandinavien. Det tiltrak mange flygtninge, og de kom på deres flugt til Skandinavien også gennem Flensborg.

Den nuværende situation ved grænsen udgør en ekstraopgave for det tyske forbundspoliti. Det er ganske vist politisk blevet besluttet at skabe yderligere 7000 arbejdspladser i forbundspolitiet. Men det vil tage flere år, før de nye kolleger er færdiguddannede og i stand til at klare opgaverne ved grænsen. Indtil da må det nuværende personale dække behovet.

– Det kan også lade sig gøre med den rigtige planlægning. Vi er faktisk godt organiserede. Vi ville selvfølgelig gerne have flere medarbejdere til rådighed. Men som det er, må vi omstrukturere en smule. Det har vi gjort ved blandt andet at gøre skifteholdsarbejdet mere fleksibelt. Når vi for eksempel skal kontrollere et tog, må vi aflyse en eller to patruljer på motorvejen, siger talsmand Hanspeter Schwartz.

kommentar
deling del

Skriv et svar