Single Daily
af

Trine Flamming

Nye udfordringer i grænsetrafikken

Grænselandets trafikanter udfordres yderligere. Overborgmester vil have grænsekontrollen afskaffet.
Grænselandets trafikanter udfordres yderligere. Overborgmester vil have grænsekontrollen afskaffet.

Pendlere og beboere i grænselandet kan se frem til en udfordring mere i trafikken over grænsen til Danmark:

Endnu et stykke af hovedvej B200, som er omfartsvejen uden om Flensborg, skal saneres, og denne gang er det en strækning i nordgående retning frem mod grænsen i Kruså, der står for tur.

Præcis den strækning, hvor der de seneste uger har været massive kødannelser som følge af den danske grænsekontrol.

– Det er uheldigt, at vejarbejdet, som er både nødvendigt og har været planlagt længe, falder sammen med den danske grænsekontrol og således generer trafikken yderligere, siger Flensborgs overborgmester Simone Lange i en kommentar.

– Det viser igen, at det ville være en fordel for trafikken, hvis grænsekontrollen snart ville ophøre. I det mindste bør man overveje at åbne flere grænseovergange for at lette trafikken over grænsen, siger hun i retning mod de danske beslutningstagere.

Starter mandag

Vejarbejdet går i gang mandag den 3. august og forventes afsluttet i midten af september, meddeler de slesvig-holstenske vejmyndigheder LBV.SH.

Det begynder kort før afkørslen »Duburg« og fortsætter til efter Wassersleben ved afkørslen mod Hotel des Nordens.

Det er nødvendigt at spærre vejen komplet, mens arbejdet står på, og trafikken vil blive ledt over i den modsatte vejbane, hvor der så vil være modkørende og en hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Afkørslerne Duburg og grænsesupermarkedet Calle kan med undtagelse af enkelte dage fortsat benyttes. Afkørslerne Klues og Wassersleben samt rastepladsen Wassersleben vil til gengæld være spærret.

Vejarbejdet slutter ud for Calle, hvorfra trafikken kan køre normalt – hvilket de seneste uger altså har været forbundet med en del grænsekø.

Når arbejdet i nordgående retning er afsluttet, er det planen at påbegynde saneringen af vejen i sydgående retning.

Det er den tyske stat, der er ansvarlig for vejarbejdet, som koster i alt ca. ni millioner euro.

kommentar
deling del

Skriv et svar