Single Daily
af

Kasper Skovse

Det nye Sydslesvigudvalg er – næsten – på plads

Der er kommet navne på Sydslesvigudvalget, der forvalter Danmarks tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig. Af de syv nye udvalgsmedlemmer er tre gengangere fra sidste periode, mens to andre har været med i udvalget før. Kun to er helt nye ansigter i Sydslesvig.
Der er kommet navne på Sydslesvigudvalget, der forvalter Danmarks tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig. Af de syv nye udvalgsmedlemmer er tre gengangere fra sidste periode, mens to andre har været med i udvalget før. Kun to er helt nye ansigter i Sydslesvig.

Folketinget satte torsdag navne på det nye Sydslesvigudvalg. Det vil fremover bestå af Troels Ravn (S), Anni Matthiesen (V), Martin Henriksen (DF), Lotte Rod (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Christian Juhl (EL) og Niels Flemming Hansen (K).

Sydslesvigudvalget hører under kulturministeriet og kulturminister Joy Mogensen (S) og forvalter Danmarks tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på rundt regnet 500 millioner kroner om året. Det er det eneste af Folketingets udvalg, der selv kan disponere over budgettet inden for den økonomiske ramme. Det er endnu ikke fastlagt, hvem af de syv medlemmer der bliver formand.

– Formanden udpeges af kulturministeren, og det er endnu ikke sket, fortæller Steffen Bang, der er sekretær for Sydslesvigudvalget.

Han fortæller, at udvalgsformanden historisk set altid har kommet fra det største parti.

– Men der står intet i loven om, at det skal være sådan, så det kan i teorien blive hvem som helst af udvalgets medlemmer. Det er helt op til ministeren, og det sker nok først i næste uge, muligvis først efter sommerferien.

Fra venstre til højre: Troels Ravn (S), Anni Matthiesen (V), Martin Henriksen (DF), Lotte Rod (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Christian Juhl (EL) og Niels Flemming Hansen (K).

Fra venstre til højre: Troels Ravn (S), Anni Matthiesen (V), Martin Henriksen (DF), Lotte Rod (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Christian Juhl (EL) og Niels Flemming Hansen (K).

På Kulturministeriets hjemmeside nævnes ingen formand, men Troels Ravn står øverst på listen. Han bekræfter, at han er Socialdemokratiets medlem af udvalget, men han kan ikke fortælle, hvem der er ny formand.

– Det afgør ministeren, men jeg er glad for, at jeg er med i det nye Sydslesvigudvalg, for det har hele tiden været et stort ønske fra mig i forbindelse med konstitueringen. Jeg har været med før, og jeg finder udvalgets arbejde godt og meningsfyldt, siger Troels Ravn.

Sydslesvigsk Forening (SSF) ønsker de syv medlemmer af Sydslesvigudvalget hjertelig tillykke med valget.

– Vi ser frem til at fortsætte det tillidsfulde samarbejde med udvalget, der er livsnerven i forholdet mellem Danmark og det danske mindretal, siger formanden for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen.

Flere medlemmer

Sydslesvigudvalget bestod i sidste periode af fem medlemmer, men en lovændring betød, at det nye udvalg nu består af en fra hver af de syv største partier i Folketinget. Af de syv nye medlemmer er tidligere udvalgsformand Anni Matthiesen (V), Christian Juhl (EL) og Martin Henriksen (DF) gengangere fra sidste udvalgsperiode, mens Troels Ravn (S) og Lotte Rod (RV) begge har siddet i udvalget før.

Eneste nye ansigter er Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fra Kolding og Niels Flemming Hansen (K) fra Vejle.

– Udvalget er en god blanding af erfarne sydslesvigpolitikere og nye ansigter, som vi glæder os meget til at hilse på, siger SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen.

kommentar
deling del

Skriv et svar