Single Daily
af

Jens Nygaard

Nye sonderinger om Mindretallenes Hus

I de nærmeste måneder vil det blive undersøgt, hvad der skal ske med projektet Mindretallenes Hus, som den danske stat ikke har villet bidrage til.
I de nærmeste måneder vil det blive undersøgt, hvad der skal ske med projektet Mindretallenes Hus, som den danske stat ikke har villet bidrage til.

Det ligger fast, at den danske stat ikke vil bidrage økonomisk til projektet Mindretallenes Hus i Flensborg, der dels skulle have været et dokumentationscenter om mindretal og dels et sted, hvor stridende mindretal og flertal i Europa kunne mødes og måske finde løsninger.

– I de nærmeste måneder vil der blive arrangeret en række sonderende møder for at se, om der er mulighed for, at man kan få omsat den oprindelige idé på en anden måde, fortæller Jens A. Christiansen, der er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening (SSF).

Han var i weekenden i Berlin sammen med sin formand, Jon Hardon Hansen. Her blev der blandt andet afholdt et møde med præsidiet i mindretalsunionen FUEN. Det er en organisation, som har en vigtig rolle i forhold til Mindretallenes Hus.

Møderne i de nærmeste måneder vil være internt i SSFs hovedbestyrelse, møder med andre inden for det danske mindretal, med Samrådet og med andre involverede. Foruden FUEN er det blandt andet det tyske mindretal i Danmark.

– Det er jo værd at lægge mærke til, at der ikke har været nogen kritik af den grundlæggende ide om et Mindretallenes Hus. Den nyder stadig udbredt støtte, siger Jens A. Christiansen.

I de nærmeste måneder vil det blive undersøgt, hvad der skal ske med projektet Mindretallenes Hus, som den danske stat ikke har villet bidrage til. Foto: Tim Riediger

I de nærmeste måneder vil det blive undersøgt, hvad der skal ske med projektet Mindretallenes Hus, som den danske stat ikke har villet bidrage til. Foto: Tim Riediger

Med på kongres

Han peger på, at der er en naturlig deadline for de sonderinger, som nu går i gang. I slutningen af juni er der nemlig kongres i FUEN i Leeuwarden i Holland. Og her skulle der gerne kunne præsenteres et oplæg om, hvordan det står til med projektet.

– Vi vil meget gerne involveres mere i projektet, men i første omgang er det vigtigt, at det inden for det danske mindretal bliver diskuteret, hvad man er indstillet på, siger præsidenten for FUEN, Lorant Vincze, der er ungarer fra Rumænien.

Han betoner, at FUEN også vil deltage i møderækken, og for ham selv er det planen, at han skal deltage i et møde i marts.

Den tidligere plan drejede sig også om, at FUEN skulle have lokaler i huset, men det tillægger Lorant Vincze ikke ret stor betydning om kan blive realiseret eller ej.

– Vi har i forvejen lokaler nede i den samme gård. Det vigtige for mig er selve grundideen om en uafhængig institution, der kan beskæftige sig med mindretal og deres problemer, siger han.

kommentar
deling del

Skriv et svar