Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nye pensionsregler er fortsat en ommer

I august var det finansminister Kris­tian Jensen, der var på afveje.

Danmark vil ikke længere give fuld folkepension til danske statsborgere, der i fem år eller mere har arbejdet i udlandet. Undtaget er søfarten og ansatte under Udenrigstjenesten.

Af et skriftligt spørgsmål fra folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) til Kris­tian Jensen fremgik det i august, at ingen ansatte i sydslesvigske institutioner dermed ville optjene ret til dansk folkepension.

Som vi skrev dengang, var det en ommer: Vi kan ikke undvære den vekselvirkning, der altid har været i vore institutioner mellem vore egne mindretals-ansatte og rigsdanske kolleger. Vi har altid haft og vil altid have brug for gode kræfter nordfra, der støtter op om det store arbejde, som mange lægger i at fastholde dansk sprog og kultur i Sydslesvig.

Både Skoleforeningen og SSF og andre gode kræfter gjorde indsigelse mod Kristian Jensens firkantede og fejlagtige udlægning af de nye regler. Nu er der så kommet et nyt spørgsmål stillet af Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. Og denne gang svarer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Nu anerkendes det, at ansatte ved Skoleforeningen, Sundhedstjenesten, biblioteket og SdU har aftaler, der gør, at de ikke rammes af de nye optjeningsregler for danskere, bosat i udlandet.

Så langt så godt. Denne første hurdle har handlet om at bortrydde den manglende viden, der ligger til grund for finansminister Kris­tian Jensens første svar.

Herfra vil vi også gerne tilføje, at hverken ministeren eller de embedsmænd der har udarbejdet svaret, med vilje har svaret på et ufuldstændigt grundlag.

Vi er næsten vant til det her i Sydslesvig. Det ville være rart at undgå den slags behandling.

Men vi må også bare erkende, at den viden, som år tilbage fandtes i hukommelsen hos statsansatte omkring Sydslesvig-forhold, ikke længere er til stede.

I et svar til Johanne-Schmidt Nielsen (EL) anerkender beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at ansatte ved Skoleforeningen, Sundhedstjenesten, biblioteket og SdU ikke rammes af de nye pensionsregler. (Foto:Martin Sylvest/Scanpix2017)

I et svar til Johanne-Schmidt Nielsen (EL) anerkender beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at ansatte ved Skoleforeningen, Sundhedstjenesten, biblioteket og SdU ikke rammes af de nye pensionsregler. (Foto:Martin Sylvest/Scanpix2017)

Der mangler noget i beskæftigelsesministerens redegørelse

Så en foreløbig tak herfra for, at den helt grundlæggende misforståelse nu er ryddet af vejen.

Men der mangler noget afgørende i beskæftigelsesministerens redegørelse.

Ministre har til enhver tid mulighed for at oplyse, om det er forhold man vil rette op på. Den del mangler fuldstændig. For med Poulsens svar åbner der sig en ny berettiget kritik. Hvorfor behandles ikke alle ansatte, der arbejder i vores mindretals-institutioner, ens?

Medarbejdere hos SSF, SSW, kirken og Flensborg Avis er ikke omfattet. Kirken kan allerede i dagens avis fortælle, at der foreligger en skriftlig dokumentation for, at også kirkens ansatte har mulighed for dansk folkepension. Igen åbenbart en detalje, som er blevet overset også i ministersvar nummer to. Ærgerligt.

Men det rejser det langt mere principielle spørgsmål, hvorfor nogle medarbejdergrupper i mindretallet har bedre vilkår end andre. Igen er svaret, at der ikke ligger nogen overordnet politisk beslutning bag. Det er tildels meget gamle aftaler, som i sin tid blev indgået.

»Historisch gewachsen« som man siger på tysk: det er bare sådan, tingene engang har udviklet sig.
Men nu, hvor en minister sort på hvidt inddeler det danske mindretal i A- og B-ansatte, er der en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i det.

Umiddelbart virker det ikke, som om enten den ene eller den anden Venstre-minister selv tager initiativ til det. Derfor vil vi herfra gerne opfordre folketingsmedlemmer til at stille supplerende spørgsmål til de konkrete fagministre: Hvad agter ministeren at foretage sig for at forhindre ulige behandling i forhold til tildeling af folkepension af de ansatte i organisationer i Sydslesvig, der er omfattet af Sydslesvigloven?

Det er dermed også en oplagt opgave for Sydslesvigudvalget at tage op med de relevante ministre.

kommentar
deling del

Skriv et svar